Svoje delo na področju kakovosti smo letos aktivno pridružili akcijam, ki se odvijajo pod okriljem TVU. V okviru skupne akcije TVU Kakovost ustvarjamo vsi so številne izobraževalne organizacije po vsej Sloveniji 17. maja izpeljale Dan kakovosti.

Sodelavci ACS smo se skupni akciji pridružili v okviru naših tradicionalnih petkovih srečanj.

Neda Đorđević je predstavila nov spletni portal Moj ACS spopolnjevanje, ki smo ga razvili v podporo naši izobraževalni dejavnosti in za uporabnike odprli sredi aprila. Namenjen je udeležencem programov usposabljanja in spopolnjevanja ACS. Na enem mestu lahko pridobijo vse informacije o aktualnih programih usposabljanja in spopolnjevanja ACS ter oddajo e-prijavnico. Z registracijo v portal jim je omogočen tudi dostop do učnih gradiv in ostalih informacij o programih usposabljanja in spopolnjevanja, ki se jih udeležijo.

Mag. Karmen Rajar je predstavila modul Statistike v okviru obstoječe spletne aplikacije v podporo izobraževalni dejavnosti ACS. Modul omogoča izpis podatkov o vključenih in usposobljenih udeležencih v programih usposabljanja in spopolnjevanja ACS ter o izvedbah programov od leta 2017 naprej.

Jasmina Orešnik Cunja je pojasnila, da smo na ACS v sodelovanju s štirimi svetovalkami za kakovost v projektu ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022 pripravili promocijski video Mozaik kakovosti. Predstavlja aktivnosti za kakovost v IO in vlogo svetovalca za kakovost. Na nacionalni ravni (ACS) in v omrežju svetovalcev za kakovost smo video objavili na spletnih straneh vseh sodelujočih organizacij. Delili smo ga tudi na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter).

Za širjenje informacij in ozaveščanje je treba poskrbeti najprej doma. Prepričane smo, da smo z osrednjim dogodkom skupne akcije TVU primerno zaznamovali Dan kakovosti.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si) in Neda Đorđević (neda.dordevic@acs.si), ACS