Okoliščine, v katerih smo se znašli letos, so tudi IO postavile pred nove naloge, izzive in priložnosti.

Koronakriza je ponudila priložnost, da smo se izobraževalci na vseh ravneh, od vrtcev do IO, poglobili v vprašanje, kako smo opremljeni za učenje na daljavo. Zanimata nas tako tehnološki vidik kot znanje, ki ga potrebujemo za tako obliko učenja. Nastale okoliščine so ponudile priložnost za nastanek novih raziskav in študij o učenju na daljavo. Kako so se v teh okoliščinah znašli izobraževalci odraslih, je zanimalo tudi sodelavce ACS. Rezultate študije z naslovom Izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije je 21. septembra predstavila dr. Tanja Možina. Dan za kakovost je bil že drugo leto skupna akcija TVU.

Avtorji študije so: Dr. Tanja Možina, Sonja Klemenčič in dr. Marko Radovan. V evalvacijo so bile zajete vse LU ter poklicne in srednje šole, ki izvajajo IO. Vključeni so bili tudi mentorji UTŽO, ki so v času pandemije izvajali izobraževanje na daljavo. Na vprašalnik so odgovarjali direktorji, strokovni sodelavci ter učitelji oz. mentorji teh ustanov.

V koronakrizi smo spoznali, da prihaja do velikih razlik med posamezniki, organizacijami, slušatelji in učitelji, da je treba krepiti znanje na področju uporabe IKT, da potrebujemo znanja o pripravi ustreznih učnih gradiv za učenje na daljavo. Izkazalo se je, da učenje na daljavo ni le objava gradiva in prenos odgovornosti na udeleženca, ampak še mnogo več. Spoznali pa smo tudi, da smo prilagodljivi, učljivi in iznajdljivi. V vsaki krizi je priložnost za rast in razvoj. Zavedati se moramo tudi pomena socialne izoliranosti na posameznika. Mnogim odraslim izobraževanje pomeni tudi obliko druženja, socializacije in rutine, ki je za človeka zelo pomembna.

Prav tako kot koronakriza tudi izobraževanje in učenje posegata v vse kotičke posameznikovega življenja.

Petra Šmalcelj (petra.smalcelj@acs.si), ACS