Med 5. in 7. majem 2019 je v Fiesi potekal 4. delovni sestanek partnerjev projekta Profi-Train, ki so se ga udeležili partnerji iz petih držav, tudi iz Slovenije (ACS). Sestali smo se iz več razlogov. Pregledati in potrditi smo želeli gradiva ter določiti nadaljnje korake pri pripravi programa usposabljanja učiteljev, ki ga želimo pilotno izvesti. Pri tem smo osredotočeni na tiste, ki poučujejo spretnosti na delovnem mestu.

V okviru projekta Profi-Train so predvideni uporabni rezultati. Analizirati nameravamo stanje na področju usposabljanja učiteljev spretnosti na delovnem mestu in pripraviti priročnik. Razvili bomo program usposabljanja za učitelje in pripravili Evropski vodnik o pomenu in načinih usposabljanja temeljnih spretnosti zaposlenih na delovnem mestu.

Projekt se je začel pred dvema letoma in traja do avgusta 2020. Partnerji so v tem času že pripravili analizo stanja in osnutek priročnika o razvoju spretnosti na delovnem mestu za samostojno učenje. Ta bo podlaga za razvoj vodnika za usposabljanje učiteljev.

Na četrtem delovnem sestanku partnerjev projekta Profi-Train so partnerji med drugim načrtovali izvedbo 3-dnevnega pilotnega usposabljanja, ki bo v novembru. Dogovorili so se za nadaljnje korake.

Izvajalce IO, ki izvajate programe temeljnih spretnosti v podjetjih, vabimo k informativni prijavi učiteljev na 3-dnevno pilotno usposabljanje. Obsegalo bo vsebine, razvite v projektu Profi-Train. Poudarek bo na pripravi in izvedbi programa usposabljanja v delovnem okolju. Pridobiti želimo učitelje, ki že imajo nekaj tovrstnih izkušenj, predvidoma največ dva učitelja iz posamezne organizacije. Za dodatne informacije in prijave se obrnite na Aljo Verdenik.

Alja Verdenik (alja.verdenik@acs.si) in mag. Estera Možina (ester.mozina@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog