Se zaposleni v Evropi prilagajajo novim tehnologijam in delovnim nalogam?

Rezultati raziskave Agencije Cedefop o vlogi VET pri oblikovanju evropske prihodnosti je bila osrednja tema posveta članov Evropskega parlamenta 27. februarja v Bruslju.

Ekspertna skupina za pripravo 2. raziskave o spretnostih in zaposlitvah v Evropi se je sestala 15. februarja. Osredotočila se je na razmerje med digitalizacijo in učenjem, osrednje postavljeno vprašanje pa je, ali se zaposleni v Evropi prilagajamo novim tehnologijam in z njimi povezanim delovnim nalogam. To bo ključni prispevek k Cedefopovemu novemu raziskovalnemu področju, Digitalizaciji in prihodnosti dela. Na podlagi srečanja bodo strokovnjaki nadaljevali posvetovanja za pripravo vprašalnikov. Pilotno testiranje je predvideno za leto 2021. Po opravljeni raziskavi bo zanimivo primerjati rezultate s tistimi iz prvega vala, objavljenimi leta 2014.

Na zanimive izzive, ki jih čakajo, je Mara Brugia spregovorila deležnikom francoskega VET na zimskem univerzitetnem dogodku ob koncu januarja. Poudarila je, da je razvoj spretnosti skupna odgovornost vseh.

Vse te novice, vabila na dogodke in predstavitev publikacij si oglejte na spletni strani Cedefop, kjer se lahko tudi prijavite na novice.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS