S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in MK spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti. Na natečaju, ki je letos razpisan že tretje leto zapored, se bodo občine lahko do 30. oktobra 2019 potegovale za naziv Branju prijazna občina.

Cilji projekta so uveljaviti pozitivno javno podobo branja, krepiti zavedanje, da je branje življenjska vrednota, in spodbujati programe ter projekte za promocijo branja.

Na MK so 25. marca predstavili letošnji natečaj in kriterije razpisa. Predstavnika Mestne občine Celje in Občine Vrhnika sta predstavila primera dobrih praks, ki so občinama pomagale pridobiti naziv v preteklem letu. Več si lahko preberete na spletni strani Skupnosti občin Slovenije.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Združenja splošnih knjižnic, za vprašanja v zvezi s prijavo vam je na voljo Barbara Horvat s Skupnosti občin Slovenije (T: 02 2341 505).

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog