Izobraževanje odraslih v Sloveniji ima bogato zgodovino. Nekdanja skupna država je bila naklonjena t. i. delavskim univerzam, ki so ljudem omogočale pridobivati poklice tudi potem, ko so bili že zaposleni. V času, znanem kot svetovna kriza izobraževanja, je UNESCO priredil Tretjo mednarodno konferenco o izobraževanju odraslih (1972). Udeleženci so se zavzeli za strategijo vseživljenjskosti učenja.

V tem obdobju, že leta 1968, je bilo ustanovljeno ADS. Polstoletnico delovanja so zaznamovali z izdajo posebne izdaje glasila ADEES, ki smo jo na ACS preoblikovali v spletno publikacijo in jo objavili v digitalni bralnici. Jubileja smo se spomnili tudi na Posvetu ADS junija v Zalogu, kjer je kratek pregled delovanja povzel dr. Zoran Jelenc, dolgoletni predsednik društva. Dejavnosti ADS so v glasilu razdelili v štiri obdobja. Predstavljajo dosedanje predsednike, častne člane, pomembne mejnike in dogodke, organizacije, s katerimi so v preteklosti in še vedno sodelujejo. Publikacijo zaključujejo z zapisi o prelomnih dogodkih, spominih, zanimivostih. Ti potrjujejo, da so člani ne samo odlični strokovnjaki, pač pa tudi veliki navdušenci, ki verjamejo v svoje delo in so ravno zato toliko dosegli. Želimo jim še mnogo zanimivih projektov.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS