Izobraževanje odraslih v Sloveniji ima bogato zgodovino. Nekdanja skupna država je bila naklonjena t. i. delavskim univerzam, ki so ljudem omogočale pridobivati poklice tudi potem, ko so bili že zaposleni. V času, znanem kot svetovna kriza izobraževanja, je UNESCO priredil Tretjo mednarodno konferenco o izobraževanju odraslih (1972). Udeleženci so se zavzeli za strategijo vseživljenjskosti učenja.

V tem obdobju, že leta 1968, je bilo ustanovljeno ADS. Polstoletnico delovanja so zaznamovali z izdajo posebne izdaje glasila ADEES, ki smo jo na ACS preoblikovali v spletno publikacijo in jo objavili v digitalni bralnici. Jubileja smo se spomnili tudi na Posvetu ADS junija v Zalogu, kjer je kratek pregled delovanja povzel dr. Zoran Jelenc, dolgoletni predsednik društva. Dejavnosti ADS so v glasilu razdelili v štiri obdobja. Predstavljajo dosedanje predsednike, častne člane, pomembne mejnike in dogodke, organizacije, s katerimi so v preteklosti in še vedno sodelujejo. Publikacijo zaključujejo z zapisi o prelomnih dogodkih, spominih, zanimivostih. Ti potrjujejo, da so člani ne samo odlični strokovnjaki, pač pa tudi veliki navdušenci, ki verjamejo v svoje delo in so ravno zato toliko dosegli. Želimo jim še mnogo zanimivih projektov.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog