Podnaslov tretje letošnje številke Andragoških spoznanj je Izobraževanje 2030 in izobraževanje odraslih: globalne perspektive in lokalne skupnosti – mostovi ali vrzeli? Tematska številka izhaja z 10. konference raziskovalne mreže ESREA 2018. Cilje trajnostnega razvoja, med katerimi je tudi izobraževanje, je mogoče doseči le z aktivnim delovanjem in sodelovanjem skupnosti po svetu. Glavno vprašanje konference se je nanašalo na implementacijo globalnih ciljev, ki jih je postavila OZN, v lokalna okolja. Je to realistično pričakovati?

V prispevkih spremljamo izobraževanje odraslih v čeških visokošolskih ustanovah, širšo sliko zagotavljanja izobraževalnih potreb odraslih na Madžarskem, pomen ciljev trajnostnega razvoja za delo visokošolskih ustanov v Veliki Britaniji. Raziskovalci pišejo tudi o zagotavljanju jezikovnega znanja priseljencem v Veliki Britaniji in razpravljajo o izbirah, s katerimi se soočajo družbe izven zahoda (konkretno arabska družba), ko se poskušajo prilagoditi mednarodnim izobraževalnim ciljem in jih izpolniti. Zadnji prispevek izpostavlja povezovanje izobraževanja odraslih z aktivnim državljanstvom in participacijo.

Avtor uvodnika Rob Evans priznava, da je mogoče prispevkom očitati metodološke nedoslednosti, saj so vezani na prakse posameznih držav. Vsekakor pa prinašajo zgodovinski vpogled in predstavljajo pomembne izkušnje.

Poleg teh tematskih člankov revija prinaša še tri tematsko odprte članke, poročilo in knjižno recenzijo.

Tiskano izdajo teh in preteklih različic Andragoških spoznanj dobite v Knjižnici ACS, vsi prispevki pa so tudi prosto dostopni na spletu.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog