V 28. novičniku Aladin Online Alert tokrat izpostavljajo dve publikaciji in delovno gradivo.

OECD je izdala priročnik Finančne spodbude za učenje avstralskih odraslih, ki ga je mogoče v celoti prebrati na spletu. Razdeljen je na tri poglavja. V prvem so opredeljene značilnosti vključevanja odraslih v izobraževanje v Avstraliji. Drugo poglavje našteva glavne ovire, ki posameznikom onemogočajo udeležbo. O tem poročajo tako posamezniki kot organizacije. Katere možnosti za rešitve teh problemov ponujajo politike? Na vprašanje izvedljivosti predlaganih ukrepov odgovarja tretje poglavje.

UIL je objavila raziskavo z naslovom Prison Literacy, ki je v celoti brezplačno dostopna. Podnaslov publikacije Ključ, ki odpira vrata priložnostim, potrjuje misel, da je v zaporih treba poskrbeti za vse vrste pismenosti. Posameznikom lahko osmislijo življenje v zaporu in na prostosti, pomagajo pri vključitvi na trg dela ipd. Na to temo je vezano tudi raziskovalno poročilo projekta Skillhubs s smernicami za svetovanje.

Delovno gradivo z naslovom Med uro in kompasom (v španščini) je izdal UNESCO. Govori o izobraževanju odraslih v Latinski Ameriki in Karibih.

Aladin vabi k branju številnih drugih zanimivih publikacij. Želite biti obveščeni? Naročite se preko portala UIL, kjer lahko brskate po starejših opomnikih.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog