Tokratni andragoški kolokvij (AK) je potekal v znamenju spremenjenih paradigem – vzorcev razmišljanja in delovanja. Že sam prenos njegove izvedbe iz Ljubljane na lokalno raven pomeni premik – ne le geografski, temveč tudi vsebinski. Tako kot lani, ko smo 21. AK združili z zaključnim dogodkom EPUO in ga izpeljali skupaj z LU Ajdovščina, smo tudi letos delovali v partnerstvu – tokrat z LU Jesenice. Prenos AK na lokalno raven je zamišljen tako, da lokalni partner v dogodek vnese vidike aktualne prakse v posameznem okolju – v tem primeru vezane na ključne kompetence starejših odraslih. LU Jesenice je šla še korak dlje – v panela z udeleženci oziroma z organizatorji izobraževanj, izobraževalci in svetovalci je vključila predstavnike iz vse Slovenije. Sodelovalo je namreč tudi 9 drugih članic Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije – ljudskih univerz, ki delujejo na različnih koncih države. Jeseničani pa so navdušili tudi s kulturnimi vložki.

 

Po drugi strani smo na ACS poskrbeli za vsebine z nacionalne in mednarodne ravni. Mijo Pukl, podpredsednico ZDUS, smo povabili z namenom, da nam predstavi zaključke nacionalnega omizja, ki je na ZDUS potekalo v okviru skupne akcije TVU Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni. Že kar na začetku nas je povabila, da do osupljivih demografskih napovedi o vse večjem deležu starejših zavzamemo pozitivno stališče in se zavemo, da to prinaša bogat vir modrosti in izkušenj. Dr. Ana Krajnc, prva dama IO v Sloveniji in utemeljiteljica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, je med drugim opozorila na paradigmatični prehod od vseživljenjskosti učenja do vseživljenjskosti dela, katerega nepogrešljivi sestavni del je nenehno učenje. Jumbo Klercq je svoje izkušnje pri delu s starejšimi strnil z opisom lastnosti, ki naj bi jih imel sodobni izobraževalec starejših odraslih: discipliniranost, sposobnost sintetiziranja, ustvarjalnost, spoštljivost in etičnost.

Nagovorila me je presenetljiva ubranost prispevkov vseh treh govorcev,  zato sem jih napol v šali, napol resno pobarala, ali so se vnaprej dogovorili, kaj bo kdo povedal. Jasno, njihova usklajenost je implicitna: gre za ljudi, ki so (vse življenje) zavezani delu in učenju, zato sebe in drugih starejših nikakor ne vidijo na obrobju družbe, temveč kot njene enakopravne in dragocene člane. Tako tudi neutrudno delujejo.

Video posnetki omenjenih in vseh drugih prispevkov so objavljeni na spletni strani https://pro.acs.si/ak2018/vsebine.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS