Znanje je neprecenljiv kapital, na katerem skupnost gradi svojo prihodnost. Na  LU Ajdovščina smo to znali razumeti že leta 1959, ko smo kot Delavska univerza naredili prve korake in s celovitimi pristopi stopili na pot razvoja sodobnega središča za širjenje znanja.

Tako v letu 2019 LU Ajdovščina obeležuje 60 let delovanja. Ob jubileju s ponosom in zadovoljstvom spoznavamo, da smo z delovanjem in prizadevanji na področju IO v lokalni skupnosti utrdili in okrepili pomen in vlogo ustanove kot sodobnega centra za VŽU.  Imamo močne korenine, za nadaljnje izzive pa so ključni trdni temelji: učinkovita razvojna strategija, naravnana k reševanju zahtev novih časov.

Odgovoren odnos do skupnosti je naša zaveza, VŽU pa naš temelj. Na tem smo zasnovali Razvojni načrt, temeljni in izhodiščni strateški dokument LU Ajdovščina, ki predstavlja smernice razvoja našega zavoda v obdobju 2019–2025. V njem predstavljamo vizijo, poslanstvo in vrednote ter jasno opredeljujemo razvojne cilje.

Zavedamo se svojega poslanstva in vemo, kam gremo. Svoja udejstvovanja gradimo na trdnih vrednotah, po katerih nas ljudje, skupnost in gospodarstvo prepoznavajo kot zaupanja vrednega partnerja.

Kot sodoben center za IO ustvarjamo in nudimo kakovostne pogoje za VŽU in s svojimi dejavnostmi pomembno prispevamo k razvoju posameznika, gospodarstva in skupnosti.

Smo glavni nosilec IO v Zgornji Vipavski dolini, zavezani k strokovnemu pristopu, pri tem pa spodbujamo VŽU in medsebojno povezovanje. Zavzemamo se za kakovosten razvoj inovativnih učnih pristopov in programov. Tako soustvarjamo pogoje za osebno in poklicno rast posameznika, izboljšujemo kakovost življenja v skupnosti in krepimo razvoj gospodarstva.

Naše vrednote so razvojni kapital našega delovanja. Želimo posredovati znanje, biti dostopni, kakovostni, v dobrih medsebojnih odnosih, se povezovati in sodelovati. Ves čas gledamo naprej …

Ljudje, gospodarstvo in skupnost predstavljajo tri stebre, ki so v našem Razvojnem načrtu konstitutivnega pomena. Na njih gradimo kakovosten odnos, tkemo trdne vezi ter se tako z vso suverenostjo uveljavljamo kot sodoben izobraževalni center za IO.

Zavedamo se, da se le skupni pristop zaposlenih, učečih se, gospodarstva in skupnosti lahko uspešno sooča z nenehnimi družbenimi spremembami ter vodi k uresničevanju skupnih ciljev in kakovostnemu razvoju.

V luči sodelovanja in povezovanja obeležujemo jubilejno leto, ki ga bo spremljalo pestro dogajanje. Povezovalno nit bodo predstavljali naši trije stebri razvoja – ljudje, gospodarstvo in skupnost. S številnimi dogodki, prireditvami in različnimi aktivnostmi bomo celo leto opozarjali na 60 let delovanja LU Ajdovščina. Posebej prazničen bo za nas oktober, ko bo potekala tudi osrednja prireditev. Prijazno vabljeni, da se nam pridružite ter skupaj z nami širite znanje in krepite učečo se skupnost.

Eva Mermolja (eva.mermolja@lu-ajdovscina.si), LU Ajdovščina