V sredo, 3. junija, je na ACS potekalo 5. srečanje skupine za akcijsko raziskovanje. V okviru projekta ESS Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022, s skupino učiteljev praktikov raziskujemo in pripravljamo opisnike za temeljni zmožnosti socialne in državljanske kompetence ter kulturno zavest in izražanje.

Članice so pred srečanjem na terenu opravile praktični preizkus nabora opisnikov, področij in primerov za obe temeljni zmožnosti. Pogovorile so se z osebami, vključenimi v različne programe na ljudskih univerzah, in drugimi, za katere so menile, da bodo podali relevantno povratno informacijo o opisnikih.

Predstavitve in povratne informacije s terena so prinesle nov uvid v pripravljene nabore. Z vsakim srečanjem smo bližje opisnikom, ki bodo celostno zaobjeli bistvo obravnavanih temeljnih zmožnosti in bodo hkrati razumljivi, smiselni in uporabni za najširše skupine odraslih. V naslednjih fazah bodo članice po skupinah za vsako obravnavano temeljno zmožnost ponovno pregledale nabore, jih uskladile z novimi spoznanji ter dale v kolegialno presojo. Na ta način bomo dobili vpogled v celoto še z novega zornega kota. Končni izplen bo predstavljen na zadnjem srečanju v avgustu.

Do konca leta 2020 bosta izšli še zadnji dve knjižici z opisniki temeljnih zmožnosti – socialne in državljanske kompetence ter kulturna zavest in izražanje. Dopolnili bosta serijo in nastal bo komplet 8 knjižic, ki bo skupaj z izobraževalnimi filmi tvoril zbirko gradiv in pripomočkov za razvoj temeljnih zmožnosti odraslih. Uporabljali jih bodo lahko tako izobraževalci odraslih kot odrasli za različne namene v vseh fazah izobraževalnega procesa.

Alja Verdenik (alja.verdenik@acs.si), ACS