Tokratna mednarodna konferenca z naslovom Gradimo mostove v izobraževanju odraslih je bila 22. in 23. septembra v Beogradu. Organiziralo jo je Društvo za izobraževanje odraslih Srbije, poleg predstavnikov države gostiteljice pa smo se je udeležili še izobraževalci odraslih iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Severne Makedonije. Skupaj se je tako konference udeležilo okoli 80 strokovnjakov in praktikov. Rdeča nit celotnega programa je bila kakovost v IO.

Prvi dan smo pogledali video prispevke vseh sodelujočih držav o ključnih razvojnih dosežkih v IO v zadnjem letu. Predstavniki slovenskih organizacij ZLUS, ADS so izpostavili dosežke, avtor članka sem kot predstavnik ACS prikazal ključne razvojne naloge in dosežke na nacionalni sistemski ravni.

Sledile so predstavitve primerov dobrih praks. Prispevki so bili različni, avtorji so plenarne prispevke kombinirali s predstavitvami in filmi. Slovenci smo se odločili, da predstavimo primer dobre prakse LU Ajdovščina v obliki video filma. Med kolegi iz drugih držav je predstavitev vzbudila veliko zanimanja in pohval.

V tretjem sklopu programa prvega dne so predstavniki Društva za izobraževanja odraslih Srbije koordinirali aktivno sodelovanje vseh sodelujočih o kakovosti v izobraževanju odraslih v obliki odprtega prostora. Opredelili smo pet ključnih področij, pomembnih za kakovost in njen razvoj v izobraževanju odraslih, in sicer: izobraževalne programe, vodenje, učitelje, delovno in učno okolje ter mreženje. Postavili smo ključne cilje in ovire za njihovo doseganje ter jih razvrstili po pomembnosti. V zadnjem delu pa smo opredelili prioritete, ki bi jih lahko skupaj razvijali in izboljšali. Organizatorji bodo pripravili povzetek in priporočila za nadaljnji razvoj in sodelovanje pri razvijanju kakovosti v izobraževanju odraslih v regiji.

Drugi dan pa je bil namenjen obisku kmetijske šole z domom učencev »Sonja Marinković« v Požarevcu. Ogledali smo si Center za nadaljnje izobraževanje odraslih v sklopu kmetijske šole. Vodstvo šole in učitelji praktiki so nam najprej predstavili izobraževalne programe Centra, pogoje dela in značilnosti vpisane generacije. Učitelji so predstavili tudi osebne in praktične rezultate strokovnega usposabljanja v projektu, ki ga je izvajala Katedra za andragogiko na Filozofski fakulteti v Beogradu. Rezultate in praktične izkušnje pa so predstavili na primeru izvajanja izobraževalnih programov za osebe na prestajanju kazni v zaporih.

Za zaključek smo si ogledali še dijaški dom v sklopu šole, kjer se lahko nastanijo tako dijaki kot odrasli, vključeni v programe izobraževanja in usposabljanja, iz vse Srbije.

Gradiva in tabele s priporočili so objavljeni na spletni strani dogodka.

Mag. Andrej Sotošek (andrej.sotosek@acs.si), ACS