Zajtrk z EPALE: od novosti v letu 2022 do ustvarjanja vsebin

Želimo si, da obisk platforme EPALE postane vaš jutranji ritual vsakega delovnega dne, podobno kot zajtrk, ki je prvi dnevni obrok. Prav zato nekajkrat na leto pripravimo zajtrk z EPALE. Na dogodku povemo, kaj lahko platforma ponudi, da bo evropska skupnost učenja in izobraževanja čim bolj rasla in bogatela. V zadnjih letih sicer s skupnostjo EPALE zajtrkujemo v spletnem okolju, a ni zato nič manj zanimivo.

Letošnji drugi zajtrk z EPALE smo posvetili številnim novostim, ki so se na platformi pojavile v začetku letošnjega leta, ter ustvarjanju vsebin na platformi.

Prva med novostmi se dotika odziva na vojno v Ukrajini. Izobraževalci odraslih namreč ne mirujejo in se znajo v kriznih situacijah še bolj povezati in stopiti skupaj. Zato je na EPALE nastala nova rubrika Izobraževanje odraslih in solidarnost v kriznih razmerah, kjer se zbirajo številni viri in gradiva.

Storybook 2021

Napovedali smo spletno razpravo o kulturi v kriznih razmerah, ki je bila v četrtek, 28. aprila, med 10. in 16. uro. 

Opozorili smo na objavo Zbornika zgodb skupnosti EPALE 2021, v katerem so zbrane zgodbe navdušujočih posameznikov iz vse Evrope. Zgodbe pripovedujejo o pogumu in moči ljudi za soočanje z izzivi in premagovanjem ovir. Na ta način praznujemo aktivno evropsko skupnost učenja in izobraževanja odraslih, vas spodbujamo in vlivamo novega upanja.

Zajtrek z EPALE, Bredi Podbrežnik Vukmir, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Predstavili smo tematske sklope EPALE 2022: mladi odrasli, inovativni pristopi za resolucijo spretnosti, učeče se skupnosti ter ustvarjalnost in kultura za socialno kohezijo. Tematski sklopi EPALE 2022 so v podporo strateški vlogi učenja in izobraževanja odraslih pri ustvarjanju skupnosti, ki bo trajnostno naravnana in vključujoča za vse.

Zadnja novost, s katero smo seznanili naše občinstvo, je Katalog spletnih tečajev EPALE. Ta omogoča dostop do spletnih usposabljanj in priložnosti za pridobitev potrdil za strokovnjake, izobraževalce odraslih, ki želijo izboljšati svojo raven strokovnega znanja. Izbrani so tečaji, ki so na voljo na priznanih in zanesljivih spletnih platformah uglednih institucij. Katalog spletnih tečajev EPALE najdete v rubriki UČITE SE, ki je s številnimi MOOC-i, OER-i, viri ter zbirkami virov postala pravo središče priložnosti za zbiranje in razvoj novih kompetenc, za strokovno izpopolnjevanje in prekvalifikacijo.

Nadaljevali smo s sprehodom po platformi EPALE in številnih možnosti, ki jih nudi v svojih rubrikah. Predstavili smo način registracije in prijave na platformo, vsebine ter njihovo dodajanje, npr. novičk in spletnih dnevnikov. Opozorili smo na smernice pri pisanju vsebin ter ob tem opozorili na nove oznake, ki so bile umeščene na platformo: Ukrajina, izobraževanje v kriznih razmerah, udeležba, ustvarjalnost, mladi odrasli, starejši odrasli, blaginja, prostovoljstvo, potrjevanje in priznavanje ipd.

Erasmus+ dan: uspešna implementacija novosti v redno delo

Da bi navzočim ponudili kakšen praktičen nasvet za izvajanje projektov, smo Zajtrk z EPALE združili z Erasmus+ dnevom. Tokrat smo v središče pozornosti postavili fazo prenosa projektnih rezultatov v redno delo svoje organizacije. Prisluhnili smo trem primerom dobrih praks.

Najprej je Breda Podbrežnik Vukmir iz Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik pokazala, kako daljnosežni so lahko učinki projekta. V prispevku z naslovom Umetnost pripovedovanja in lokalna skupnost je predstavila, kako projektne aktivnosti v lokalnem okolju privedejo do številnih novih dogodkov, povezovanja in oživitve skupnosti.

Zajtrk z EPALE, Breda Sovinc, LU Rogaška Slatina
Lidija Sovinc iz LU Rogaška Slatina nam je povedala, kako so v projektu Better integration of adult immigrants into adult educational programmes prenašali novosti v redno delo svoje organizacije. Vključevanje novih znanj v delo organizacije je predstavila po skrbno načrtovanih fazah. Kot ključno za dosego želenih učinkov je izpostavila navdušenje. Pravi, da moramo verjeti v svoj projekt in z njim navdušiti svoje zaposlene ter jih dejavno vključiti v projektne aktivnosti. Predvsem je pomembno, da pri uvajanju novosti vsebine in pristope prilagajamo potrebam organizacije in ciljnih skupin.
Zajtrk z EPALE, Tina Baloh, UPI Žalec

Na koncu smo prisluhnili še Tini Baloh iz UPI – LU Žalec, ki je predstavila projekt Boosting Educators’ Competences to do Quality Blended Learning. Kot ključno za uspešen prenos novosti v redno delo organizacije je izpostavila dostopnost sodelujočih. Izjemnega pomena je bila njihova pripravljenost deliti znanje z drugimi. Zelo pomembna pa je tudi ustrezna povratna informacija, s katero preverimo različne vidike uporabe projektnih rezultatov.

Ste dogodek zamudili? Obiščite EPALE, kjer sta na voljo posnetek in gradivo.

Špela Močilnikar (spela. mocilnikar@cmepius.si), CMEPIUS