Program vzajemnega učenja

Milano – Atene – Ljubljana

V maju smo se odzvali na povabilo NSDS, MO Ljubljana in ZRC SAZU, ki so partnerji v projektu UnionMigrantNet in mesta skupaj za vključevanje priseljencev. Pridružili smo se jim v programu vzajemnega učenja.

Skupaj s predstavniki Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, ZRSZ, zastopnice za mladoletnike brez spremstva in predstavnika priseljenske skupnosti smo začeli odkrivati mozaik integracije priseljencev v severni Italiji.

Naše potovanje se je začelo v Milanu. V poznih popoldanskih urah smo se na sedežu sindikata CISL Metropoli Milano srečali s kolegi iz Grčije in Italije. Na uvodnem srečanju sta predstavnica italijanskega sindikata CISL Roberta Vaia ter predstavnica NSDS Sonja Šarac spregovorili o delavskih pravicah priseljencev. Slednja je predstavila Vodič po delavskih pravicah, ki je nastal v okviru projekta UNM s sodelovanjem ilustratorja in striparja Cirila Horjaka.

Predstavnici občin Atene in Ljubljana, Melina Deskalakis in Tanja Geršak, sta spregovorili o situaciji priseljencev v posamezni občini, Jure Gombač iz ZRC SAZU je na podlagi raziskav, predstavil priseljensko problematiko v številkah.

Vodič po delavskih pravicah

Sama sem predstavila izobraževalne programe, ki so na voljo priseljencem v Sloveniji.

Življenjska izkaznica

Drugi dan obiska v Milanu se je začel v prostorih občine, kjer smo spoznali integracijski proces v regiji Lombardija, katere sedež je Milano. Pridružila se nam je vodja projekta Mercedes Miletti iz European Trade Union Confederation (ETUC). V popoldanskih urah smo obiskali integracijsko hišo, kjer so nastanjene osebe z mednarodno zaščito.

Kot novost bi omenila t. i. življenjsko izkaznico, aplikacijo, v katero strokovnjaki z različnih področij vpisujejo, kako poteka proces integracije posameznika na različnih področjih: bivanjska problematika, izobraževanje, zaposlovanje. Vse to koordinira skrbnik, t. i. case manager.

Zanimiv primer je tudi zelenjavni laboratorij, namenjen ženskim priseljenkam z majhnimi otroki. Ženske skrbijo za urejanje vrtičkov, pri tem pa jim pomaga varuška, ki v vrtovih skrbi za otroke.

Usposabljanje za samostojno življenje

Tretjega dne smo v Milanu obiskali gospodarsko zbornico, kjer smo spregovorili s predstavniki sindikatov, gospodarske zbornice, občine in tudi z udeleženci, ki so bili vključeni v program LabourINT.

Milano

LabourINT je pilotni projekt UMN, namenjen učenju splošnega in strokovnega jezika, aktivnega državljanstva in usposabljanja za opravljanje določenega poklica. Glede na potrebe v regiji so izvajali program za peka, sladoledarja, prodajalca, gradbenega delavca. Po opravljenem tečaju so se udeleženci vključili v trimesečno usposabljanje, ki je del izobraževalnega programa. Udeležba ni nujno enkratna, nekateri so program obiskovali tudi večkrat, saj so potrebovali več časa za usvojitev jezika. Polovica udeležencev se je po končanem usposabljanju zaposlila.

V popoldanskih urah smo pot nadaljevali v Pordenone.

Skupaj uspešno na trg dela

Pordenone je mesto v regiji Furlanija – Julijska krajina, ki je zaradi vzponov in padcev na gospodarskem področju prisiljeno uvajati vedno nove prijeme. Znano je po tekstilni industriji, mehanizaciji (Zanussi), živilski industriji (Locatelli). Tako občinske kot regijske institucije in delodajalci se zavedajo pomena sodelovanja različnih deležnikov pri ustvarjanju usposobljene delovne sile za uspešen nastop na globalnem gospodarskem trgu.

Četrtega dne so nam predstavniki občine, centra za socialno delo, zavoda za zaposlovanje, izobraževalnih zavodov, nevladnih organizacij predstavili izzive, s katerimi se srečujejo. Popoldne smo obiskali šivalnico in trgovino T-ESSERE, kjer priseljenci iz azijskih in afriških držav ustvarjajo torbe, torbice, drobižnice ipd. Nato smo obiskali fondacijo OSF, kjer smo videli široko paleto programov poklicnih izobraževanj in bivanjsko skupnost za mladoletnike brez spremstva, ki deluje poleg šole.

Poseben vtis je name naredil program PIPOL, namenjen priseljencem. Poleg učenja splošnega jezika ponuja še modul varnosti pri delu in modul za matematično-logične osnove, ki so ravno tako pomembne za samostojno udejstvovanje v družbi.

Z nami in med nami

Trst

Peti dan smo preživeli v Trstu. Na dopoldanskem posvetu je bilo v ospredju področje zaposlovanja: integracije in socialna vključenost priseljencev v regiji Furlanija – Julijska Krajina. Popoldne pa smo obiskali bivanjske enote mladoletnikov brez spremstva in prosilcev za azil.

Organizatorji so poudarili pomembnost »razpršene integracije«: tako prosilci za azil kot mladoletniki brez spremstva so nastanjeni v manjših nastanitvenih enotah, ki so razpršene po celem mestu. Tako lahko sami skrbijo zase in se hitreje integrirajo. Priseljenci živijo z nami in med nami. Pomembno je, da niso potisnjeni na obrobje in da so že od začetka del družbe, ki jo tudi sami soustvarjajo.

Raznolikost in medkulturnost

Od Milana do Trsta so nas spremljali predstavniki organizacije ANOLF, ki je nastala leta 1989 pod pokroviteljstvom sindikata CISL. Njen namen je zaščititi priseljence in pripomoči k njihovi integraciji, krepitvi medkulturnosti ter ustvarjanju raznolike in odprte družbe. V okviru ANOLF-a delujejo tudi medkulturni mediatorji, ki pomagajo tako priseljencem kot večinskemu prebivalstvu premoščati razlike.

Konferenca Ljubljana

Izobraževalni programi, namenjeni (tudi) priseljencem, se ustvarjajo skupaj z delodajalci glede na potrebe na trgu dela. Delodajalci se zavedajo, da je integracija dvosmerni proces. Napake, ki izhajajo iz različnih kulturnih ozadij, se tolerirajo. V začetni fazi usposabljanja je na novem delovnem mestu ob osebi tutor ali mentor, ki jo usmerja, dokler ne usvoji potrebnih veščin in kompetenc. Pogosto je tutor ali mentor medkulturni mediator.

Samostojnost

Italijanski kolegi so ves čas poudarjali pomen sodelovanja različnih deležnikov v integracijskem procesu priseljencev. Pri sami integraciji je bistveno spoštovanje človekovega dostojanstva, tako da se posamezniku omogoči, da sam poskrbi za svoje preživetje. Pomembno je osebe opolnomočiti, da se aktivno vključijo na trg dela, se osamosvojijo in si sami izboljšajo življenjske razmere.

Kako in kam

2. junija pa smo udeleženci programa vzajemnega učenja v okviru projekta UnionMigrantNet in mesta skupaj za vključevanje priseljencev na nacionalni konferenci, ki je potekala v Mestni hiši v Ljubljani, predstavili svoja opažanja o razlikah in možnostih v Italiji in Sloveniji.

Popolnega sistema ni nobeni državi. Morda je najpomembnejše to, da ves čas stremimo k izboljšanju. Živimo v času hitrih sprememb. Te uravnavajo tok življenja, oblikujejo družbo in prispevajo k uspešni integraciji.

Katja Potočnik Nusdorfer (katja.potocnik@cene-stupar.si), Cene Štupar – CILJ