Nov projekt Erasmus

ZLU skupaj s partnerji – LU Jesenice, OÜ Vestifex, GEAR Up iz Nizozemske,  Educational LTD iz Cipra in Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica iz Hrvaške ­– sodeluje v projektu Erasmus+ KAUčenje na daljavo za ranljive ciljne skupine, katerega prispevek bo izboljšati izobraževanje na daljavo.

Cilj projekta je razviti, prilagoditi, deliti strategije dobre prakse in metode za učenje na daljavo za ranljive odrasle, in sicer za starejše, priseljence, odrasle s posebnimi potrebami, brezposelne, osipnike in podeželsko prebivalstvo. Končni izdelek bo e-priročnik za izobraževalce odraslih, kjer bodo opisane najučinkovitejše metode učenja na daljavo.

Torej je projekt v današnji situaciji kot naročen. S kolegi si bomo lahko izmenjali primere dobrih praks, da bodo predavanja še boljša. Čeprav ne moremo potovati, smo se s partnerji 28. 1. 2021 dobili na začetnem sestanku na daljavo, kjer smo se predstavili drug drugemu ter uskladili prve korake. Dogovorili smo se, da bo vsak izmed partnerjev zbral in popisal strategije in metode za eno od ciljnih skupin. Končni izdelek bo e-priročnik za učitelje, kjer bodo opisane najučinkovitejše metode učenja na daljavo.

Tina Polajnar Povše (tina.polajnar-povse@zlu.si), ZLU