NA EPALE smo že vajeni tematskih sklopov, ki so v preteklosti zaznamovali del leta, letos pa bodo celo leto v ospredju trije. Vsebinsko so zelo široko zasnovani in pokrivajo ključne vidike, s katerimi se soočajo vsa področja izobraževanja, tudi odraslih.

V letu 2021 boste tako povabljeni k deljenju svojega mnenja, razpravljanju, iskanju idej za svoje nadaljnje delo in profesionalni razvoj o:

  • spretnostih za življenje in delo, ki opolnomočijo odrasle za učenje in aktivno udejstvovanje,
  • digitalni preobrazbi in priložnostih, ki jih ponuja kombinirano učenje,
  • vključujočih družbenih spremembah za trajnost in pravičnost.

Več o tematskih sklopih si lahko preberete na tej povezavi.

O tematskih sklopih boste lahko podrobneje razpravljali tudi v okviru  spletne razprave EPALE, ki bo v torek, 9. marca, med 10.00 in 16.00 na tej povezavi.

Ana Stanovnik Perčič (ana.stanovnik-percic@acs.si), CMEPIUS