ACS je ponatisnil učno gradivo za mentorje ŠK. Veseli smo, da zanimanje za mentorstvo v tej zanimivi obliki skupnostnega učenja ne pojenja. Prenovljeni priročnik Študijski krožki: iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti je brezplačno dostopen v Digitalni bralnici ACS, vendar smo ga tudi natisnili. Poletje smo torej posvetili posodabljanju, pregledu in usklajevanjem z avtorji. Posodobljena izdaja je uvod v novo knjigo, ki ste jo v preteklem letu ob svoji 25-letnici pripravljali zlasti mentorji in udeleženci študijskih krožkov in jo že vsi težko čakamo.

Iz ponatisnjenega učnega gradiva vam posredujem odlomek, ki je nedvomno zanimiv za vse izobraževalce odraslih. Gre za posodobljeno besedilo in nove številke. Te potrjujejo in natančneje opredeljujejo informacijo o medgeneracijski zasnovi ŠK. Zadovoljni smo, da so praksa povezovanja generacij. Zmajujemo z glavo, ker v njih manjka moških in mlajših od 30 let, vendar graf pokaže spodbudne rezultate.

Jedro krožkov je srednja generacija, ki se ji pridružujeta mlajša in starejša. Počasi narašča delež krožkov, ki vključujejo posameznike iz tretjega življenjskega obdobja. V obdobju 2008–2018 obstajajo celo posamezni krožki, ki vključujejo samo mlade. Narasel je delež krožkov, v katerih sodelujejo vse tri generacije.

Dr. Nevenka Bogataj

Študijski krožki: iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti

Že 25 let delujemo skladno z mednarodnimi usmeritvami. Smo bolj povezovalno kot ciljno naravnani; veliko dela pa nas še čaka.

Med pripadnike generacije I uvrščamo mlade od petega do vključno tridesetega leta, v srednjo skupino oziroma generacijo II štejemo udeležence ŠK, stare med enaintrideset in šestdeset let. Najstarejši dosegajo zavidljivo starost – celo sto deset let.

Poseben komentar ni potreben, le želja, da jeseni pričnete spet nove, odlične ŠK ter vanje privabite tudi tiste, ki jih doslej niste.

Dr. Nevenka Bogataj (nevenka.bogataj@acs.si), ACS