Prenovljene spletne strani dejavnosti Kakovost izobraževanja odraslih, ki smo jih javno objavili v začetku letošnjega leta, smo pripravili tudi za angleško govoreče obiskovalce našega spleta: https://kakovost.acs.si/en. Velikokrat se namreč zgodi, da nas partnerji ali druge organizacije, ki iščejo primere dobrih praks s področja kakovosti izobraževanja odraslih znotraj EU, najdejo ravno preko naših predstavitev na spletu.

Na angleških spletnih straneh tako predstavljamo dejavnosti in projekte s področja kakovosti, ki jih izpeljujemo na ACS.

Vsebine in podrobnejše informacije so predstavljene znotraj štirih temeljnih sklopov.

  1. Razvoj področja kakovosti izobraževanja odraslih
  2. Projekti in naloge
  3. Mozaik kakovosti
  4. Publikacije, pregledi, informacije

Posamezni aktualni projekti in naloge so prikazani na enak način – zapisali smo namen in cilje ter naloge opisali. Infografike predstavljajo najpomembnejše razvojne mejnike projekta/naloge, temeljne dosežke ter trenutne dejavnosti.

V rubriki Projekti in naloge predstavljamo tako tekoče kot najpomembnejše že zaključene projekte, in sicer so aktualni Svetovalci za kakovost, Zeleni znak kakovosti, strokovna podpora organizacijam in posameznikov, projekta ESS Razvoj kompetenc odraslih 2016–2022 ter Kompetence strokovnih delavcev 2018–2022. V rubriko Zaključeni projekti pa smo uvrstili POKI, Priznanja ACS za kakovost, Ekspertna zunanja evalvacija.

V zavihku Publikacije, pregledi, informacije predstavljamo angleško Knjižno polico in štiri preglede: pomembnih povezav, nosilcev Zelenega znaka kakovosti, delujočih svetovalcev za kakovost ter ekspertnih zunanjih evalvatorjev.

Temeljne vsebinske sklope na angleški spletni strani dopolnjujejo fotogalerija aktualnih dogodkov ter doslej posneti izobraževalni filmi o presojanju in razvijanju kakovosti. Vsebine bomo sproti bogatili z aktualnimi informacijami o projektih in dosežkih.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS