Konec novembra 2017 je v italijanskem Reggio Emilia pod okriljem organizacije IFOA v okviru mednarodnega projekta »Preoblikujmo prihodnost: Izobraževanje in usposabljanje za migrante in begunce« (Education and training for migrants and refugees) potekal 5-dnevni mednarodni seminar z naslovom “Podjetniško izobraževanje in usposabljanje migrantov in beguncev” (Entrepreneurship education and training for migrants and refugees).

Seminarja smo se udeležile 4 sodelavke ACS. Predstavile smo stanje slovenske nacionalne politike na področju podjetniškega usposabljanja migrantov in beguncev, e-portfolijo, ki smo ga razvili na ACS, in je uporaben tudi za druge ciljne skupine, ter postopek, kako lahko begunci in migranti odprejo lastno podjetje v Sloveniji. Predstavile smo tudi uspešni zgodbi dveh beguncev, ki živita in delata v Sloveniji.

Bogat program seminarja so sestavljale predstavitve različnih vsebin s strani tokratnega organizatorja seminarja iz Italije in drugih partnerskih organizacij v projektu (poleg Slovenije še Finci, Švedi, Danci in Nizozemci) ter obiski bližnjih organizacij in ustanov, ki ponujajo različne programe, delavnice in raznovrstno podporo beguncem in migrantom pri začetnem podjetništvu.

Presenetljiv se nam je zdel podatek, da ima regija Emilia Romagna najnižjo stopnjo brezposelnost v Italiji – v primerjavi z državnim povprečjem, ki znaša 11,2 %, je v regiji, kjer prevladujejo prehrambna industrija, gradbeništvo, mehanika (pakiranje, motociklizem), elektromehanika in obdelava kovin, ta »le« 6-odstotna.

S seminarja smo se vrnile polne novih idej za nadaljnje delo. Zanimive so bile predstavitve italijanske Gospodarske zbornice, ki ponuja in spremlja usposabljanja ljudi na začetku svoje podjetniške poti, ter primer regionalnega modela sodelovanja različnih interesnih skupin pri razvoju strateških načrtov. Projekt Eataly (FICO) je posnemanja vreden primer spodbujanja in promocije regionalnega in nacionalnega podjetništva, Impact HUB pa s svojo mednarodno mrežo nudi domačinom in migrantom podporo pri ustanavljanju lastnih podjetij v okviru start-up mreže.

Vedno pa je tudi zelo zanimivo slišati resnične življenjske zgodbe beguncev in migrantov. Močan vtis je na nas naredil obisk neprofitne organizacije Madre Teresa, kjer strokovno usposobljeno osebje profesionalno pristopa k obravnavanju zelo težkih zgodb mater – begunk z otroki, ki so jih zaznamovale nepredstavljive življenjske izkušnje. Njihovo poslanstvo je nuditi nastanitev, podporo in varnost, pomagati pri integraciji in učenju italijanskega jezika ter iskanju zaposlitve. Organizirajo različne delavnice (v okviru obiska smo udeleženci seminarja obiskali šiviljsko delavnico), imajo pa tudi manjšo poslovalnico »Mani in Pasta«, kjer begunke pripravljajo italijanske specialitete (različne testenine, lazanje, pecivo) in jih tudi prodajajo. O njihovem modelu večstopenjskega strokovnega pristopa na različnih ravneh pri reševanju težav novo prihajajočih in v posamezni državi že živečih beguncev in migrantov je smiselno razmišljati, ga nadgrajevati in ga poskušati implementirati tudi v Sloveniji.

Neda Đorđević (neda.dordevic@acs.si), ACS

Skip to content