Situacija, ki jo je povzročil novi koronavirus, je prišla skoraj čez noč. Prisilila nas je, da se organiziramo in prilagodimo novim delovnim razmeram. Čeprav smo bili sprva vsi na veliki preizkušnji, kako se soočiti z novimi izzivi, smo se v novih okoliščinah hitro znašli. Spremenjeni način dela od doma večini ni povzročil večjih težav, saj je bila takšna možnost dela pri nas uveljavljena že pred epidemijo. Tako delovne obveznosti nadaljujemo na daljavo, redne videokonference pa nam omogočajo ohranjanje osebnega stika. Srečanja v virtualnem okolju so bila za nekatere nekaj novega. Hkrati smo torej pridobili tudi nova znanja in spretnosti, ki nam bodo koristili tudi »po koroni«.

Zahtevne razmere, v katerih smo se znašli, so nedvomno zaznamovale možnosti dostopanja do izobraževanja in učenja. Zavedali smo se, da je v času izolacije, ko je internet postal prevladujoča pot do informacij in komunikacije, potrebno še bolj kot prej ozaveščati, informirati ter obveščati širšo javnost o številnih možnostih e-učenja in izobraževanja na daljavo. Bolj kot kdaj koli prej je to čas, da delimo izkušnje, motiviramo in navdihujemo tudi druge. Zato je naše vodilo še intenzivneje širiti virus učenja preko različnih komunikacijskih kanalov. Uporabili smo različna družbena omrežja in spletne strani. Prava zakladnica koristnih informacij in idej za učenje in izobraževanje pa je tudi portal Kam po znanje. Tu je zbrana in predstavljena obsežna in raznolika ponudba izobraževanja in učenja za odrasle različnih izvajalskih organizacij. Poleg množice predavanj, tečajev in drugih dejavnosti preko spleta, ki jih objavljajo različne ustanove, na portalu redno objavljamo tudi aktualne novice in obvestila ter druge napotke, koristne za strokovno javnost in učeče se odrase. Verjamemo, da so zbrane informacije o ponudbi učenja in izobraževanja različnih izvajalskih organizacij koristne. Vse skupaj dokazuje, da s(m)o tudi v tem času organizirani, povezani in dejavni.

Želimo si, da bi se izredne razmere končale čim prej, in da bi se naša življenja ponovno vrnila na ustaljene tirnice. Dokler pa ta situacija traja, čas izolacije koristno preživimo, tudi tako, da ga izkoristimo za učenje.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS