ReNPIO v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 je pomemben strateški dokument in podlaga za načrtovanje razvoja IO v Sloveniji za obdobje do leta 2030. S tretjim tovrstnim dokumentom nadaljujemo prizadevanja za čim večjo vključenost odraslih v izobraževanje in vseživljenjsko učenje.

Ustvarjanje uspešne zgodbe je odvisno od medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Zato ta nacionalni program posebej poudarja pomen sodelovanja vključenih ministrstev, ki so zavezana k uresničevanju ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev. Z dobrim partnerskim sodelovanjem spodbujamo in krepimo socialni dialog, odpiramo komunikacijo in odgovarjamo na aktualna družbena vprašanja. Naš cilj je odraslim prebivalcem Slovenije v vseh življenjskih obdobjih ponuditi enake možnosti in spodbude za kakovostno učenje in izobraževanje za celosten razvoj in sonaravno bivanje.

mag. Katja Dovžak in Ema Perme

iz uvoda

Vsebino dokumenta je 23. marca 2022 potrdil Državni zbor Republike Slovenije, v jesenskem času pa smo besedilo izdali v obliki pregledne publikacije. Uvodna besedila so pripravili državni sekretar dr. Darjo Felda, koordinatorici delovne skupine vlade za pripravo ReNPIO mag. Katja Dovžak in Ema Perme ter direktorica ACS dr. Nataša Potočnik.

Delovna skupina je pri pripravi dokumenta upoštevala rezultate raziskave PIAAC (2015–2018) in priporočila OECD (2018). K sodelovanju je pritegnila več kot 100 strokovnjakov, predstavnikov ministrstev, delodajalcev, teoretikov in praktikov s področja izobraževanja odraslih.

Publikacija je izšla v tiskani in elektronski obliki. Izdajo je omogočilo MIZŠ. Tiskano različico si lahko izposodite v Knjižnici ACS, elektronsko pa v Digitalni bralnici.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS