Kot smo napovedali že v prejšnji številki e-Novičk, se je v prvi polovici marca v črnogorskem obmorskem mestu Budva odvijala letošnja regijska konferenca EPALE. Gre za redni letni dogodek, ki ga soorganizirajo Nacionalne podporne službe EPALE iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Srbije in Slovenije.

Na konferenci je na povabilo naše službe sodelovalo 12 predstavnic slovenskih organizacij za IO. Tema letošnje konference so bile raziskave in raziskovalne prakse v izobraževanju odraslih, povabljeni govorci iz vsake od sodelujočih držav pa so pripravili tudi prispevek o raziskavah v njihovem nacionalnem okolju.

 

Katja Kragelj in Diana Volčjak, predstavnici ACS, sta za udeležence konference pripravili predstavitev mednarodne raziskave spretnosti odraslih PIAAC, ki je primer dobre prakse na področju načrtovanja sektorskih politik. Strnili sta rezultate raziskave, ki je v Sloveniji potekala med letoma 2012 in 2016, ter predstavili trende na področju spremljanja in ocenjevanja spretnosti odraslih v Sloveniji.

Na EPALE je že objavljen spletni dnevnik, kjer je dogodek podrobno predstavljen. Pod prispevek lahko zapišete tudi svoj komentar.

Konferenco bo v prihodnjem letu gostila Slovenija. Nacionalna podporna služba EPALE Slovenija bo ob pomoči kolegov iz preostalih držav izbrala aktualno temo ter k sodelovanju povabila zanimive govornike. Veselimo se mednarodnega sodelovanja in tudi vaše udeležbe.

Maruša Bajt (marusa.bajt@cmepius.si), CMEPIUS