Naj prostovoljski projekt 2018 je Planinstvo za invalide/OPP pri Planinski zvezi Slovenije! Skupina je tesno prepletena s TVU. Kot tematski koordinator je tudi nosilec skupne akcije Planinstvo kot način življenja – Za vključujočo družbo. Komisija za podeljevanje priznanj ACS je prepoznala njen prispevek k VŽU in jo uvrstila med dobitnike leta 2017 »za medsebojno povezovanje in ponovni dokaz, da je za vključevanje najprej treba preseči omejitve v glavah«.

Pridružujemo se čestitkam in se veselimo druženja na Dnevu slovenskih planinskih doživetij.

Preberite več ….

Priredila: Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS