Naj prostovoljski projekt 2018 je Planinstvo za invalide/OPP pri Planinski zvezi Slovenije! Skupina je tesno prepletena s TVU. Kot tematski koordinator je tudi nosilec skupne akcije Planinstvo kot način življenja – Za vključujočo družbo. Komisija za podeljevanje priznanj ACS je prepoznala njen prispevek k VŽU in jo uvrstila med dobitnike leta 2017 »za medsebojno povezovanje in ponovni dokaz, da je za vključevanje najprej treba preseči omejitve v glavah«.

Pridružujemo se čestitkam in se veselimo druženja na Dnevu slovenskih planinskih doživetij.

Preberite več ….

Priredila: Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog