Pravna (po)moč starejšim je solidarnostni projekt petih mladih pravnikov, ki delujemo znotraj Inštituta Aequator, zavoda za izobraževanje in pravno ozaveščanje. Projekt sta podprla Evropska solidarnostna enota in MOVIT.

V okviru našega začetnega delovanja smo v času epidemije covida-19 spoznali, da so starejši pogosto tarča pravnih zlorab. Vzroki so za različni, včasih gre za naivnost oziroma pretirano zaupljivost. Pogosto je razlog, da starejši svojih pravic ne poznajo, posamezniki pa to izkoriščajo.

Zadali smo si, da bi s projektom okrepili pravno ozaveščenost starejših, predvsem poznavanje pravic, ki jih najpogosteje udejanjajo. To je prvi pogoj za njihovo upoštevanje. Z uresničevanjem pravic pa postajamo bolj vključeni, predvsem pa (dejansko) enakopravni državljani. Enakost v zakonu namreč ni dovolj, če se pravna upravičenost ne izvaja v praksi. Hkrati želimo o pomenu dostopnosti pravne pomoči in pravnega znanja starejšim ozavestiti širšo javnost.

Pravo bližamo starejšim s kombinacijo konvencionalnih, interaktivnih in inovativnih metod. V domovih za starejše izvajamo predavanja o najpogostejših pravnih problemih starejših (potrošniške pravice, socialne pravice, osebni stečaj itd.), pri tem se dotikamo tudi tem, ki se jih pogosto zaradi strahu oziroma drugih iracionalnih razlogov do zadnjega izogibamo (dedovanje). Po predavanjih smo na voljo za individualno pravno svetovanje in odgovarjamo na konkretna pravna vprašanja. Obenem smo tipične pravne probleme zapisali v obliki scenarija. Posneli smo kratke predstavitvene filme s Klaro Kastelec in Gojmirjem Lešnjakom v glavnih vlogah. V projektu se je nabor pravnih tem vseskozi širil, kar smo sproti beležili in nenazadnje povezali v zbornik, kjer so koristne informacije zbrane na enem mestu.

Kako ravnati ob pravnem problemu?

Razumevanje pravnega problema

Najpomembnejše je, da razumete vsebino pravnega dopisa oz. vašega pravnega problema. Veliko informacij lahko zberete že sami, npr. z brskanjem po internetu. Vendar če ne razumete, za kaj gre, nujno poiščite nekoga, ki vam zadevo lahko razloži. To je lahko vaš znanec, ki se ukvarja s pravom, ali odvetnik.

Hitro ukrepanje

Na pravne dopise se je ponavadi treba odzvati v določenem roku. Če zamudite ta rok, to največkrat pomeni, da vaš odgovor ne bo upoštevan. Zato je pomembno, da ukrepate hitro.

Mirno postopanje

Ob pravnem problemu ohranite mirno kri. Preden se podate v sodne postopke, poskusite spor razrešiti po mirni poti. Na ta način si lahko prihranite veliko časa, stroškov in energije. Spor lahko poskusite rešiti z mediacijo. To je postopek, v katerem stranke s pomočjo nevtralne tretje osebe poskušajo doseči mirno rešitev spora.

Kje lahko dobite več informacij?

Več informacij o posameznih pravnih področjih lahko najdete v našem Pravnem priročniku. Posamezne pravne institute pa lahko spoznate tudi z ogledom naših videov. Objavljeni so na našem kanalu na YouTubu. Vedno smo blizu, dostopni na institut.aequator@gmail.com.

Gregor Oprčkal in Teja Pirnat (institut.aequator@gmail.com), Inštitut Aequator

Avtor fotografije: Rok Ilovar

Na fotografiji (z leve proti desni): Gregor Oprčkal, Eva Ilovar, Jan Pirnat, Teja Pirnat, Mohor Fajdiga. Manjka članica ekipe Tadeja Urbas.