Leta 2020 je ACS objavil študijo Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi, v kateri so na osnovi analiz rezultatov raziskave Spretnosti odraslih ‒ PIAAC predstavljene posebnosti skupine delovno aktivnih prebivalcev glede na regijo, tip naselja, družinske razmere, migrantski položaj in splošno zdravje, delovno sodelovanje z zornega kota dosežkov pri spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih ter udeležbo v izobraževalnih aktivnostih in priložnosti za izobraževanje v delovnih okoljih. Tokrat v ločenih povzetkih Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi ‒ povzetki v najkrajši možni obliki ponovno opozarjamo na ključne ugotovitve izvirne študije.

Že prejšnje študije raziskave Spretnosti odraslih ‒ PIAAC so pokazale, da posamezniki z najmanj razvitimi spretnostmi predvsem v tehnološko bogatih okoljih zavirajo razvoj regije bolj, kot pa ga posamezniki z najbolj razvitimi spretnostmi lahko pospešujejo (Poročilo o raziskavi spretnosti odraslih PIAAC, 2016. Tematske študije, 2018). Namen študije Delovno aktivni z nižjimi spretnostmi je bil bolje preučiti in opisati delovno aktivne prebivalce z nizkimi spretnostmi. Kaj je razlog, da jih je treba dobro poznati?

Z natančnejšim vpogledom v posebnosti proučevane skupine odraslih lahko zanesljiveje sklepamo o njihovih resničnih izobraževalnih potrebah. Tako je mogoče oblikovati natančnejše usmeritve, preden se pripravljajo ustrezni ukrepi za izobraževanje zaposlenih v delovnih okoljih in izboljšanje njihovih spretnosti. Analiza prinaša ugotovitve, ki so koristne ne le za izobraževanje odraslih, temveč za izobraževanje nasploh, pa tudi za druga področja, kot so: delo, socialno področje, gospodarstvo, infrastruktura in enakomerni regionalni razvoj.

doc. dr. Petra Javrh, urednica povzetkov in študije

Na osnovi ugotovitev iz študije so podana priporočila, ki bi učinkovito prispevala h krepitvi prožnosti in boljšim spretnostim delovno aktivnih prebivalcev z nizkimi dosežki.

Tudi od delavcev, ki opravljajo manj zahtevne poklice, imajo nižje prihodke in sestavljajo eksterni trg delovne sile, se namreč vse bolj pričakuje, da bodo bolj angažirani, samostojni in da se bodo pri delu nenehno prilagajali novim tehnologijam in nepričakovanim okoliščinam.

Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi ‒ povzetki, 2021, str. 6

Dr. Tina Kompare Jampani (tina.kompare.jampani@acs.si), ACS