Na nedavnem drugem srečanju mreže TVU, 5. marca na ACS in po spletu, se nas je zbralo 74 koordinatorjev TVU in PU 2024, predstavnikov MVI in ACS ter drugih podpornikov festivala učenja.

Od prvega, januarskega sestanka se je zgodilo marsikaj. Zaključil se je Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2024. Denarno podporo je prinesel 38 koordinatorjem TVU in 19 koordinatorjem PU 2024. Ti so že takoj po njegovi objavi, 22. decembra 2023, začeli snovati svoja partnerstva in oblikovati načrte prireditev in komunikacijskih pristopov. Prav o tem so spregovorili na tokratnem srečanju in njihovi prispevki so odražali radostno zavzetost. Ta je vedno gorivo tudi za nas, člane tima za TVU na ACS. Osmišlja in usmerja naša prizadevanja, za kar smo hvaležni.

Naj še omenimo, da smo v mreži TVU veseli dveh tematskih koordinatorjev – Zavoda RS za zaposlovanje in Platforme SLOGA, ki bosta delovala brez finančne podpore MVI.

Predstavniki ACS smo na srečanju govorili o pripravah na nacionalni ravni, ki obsegajo snovanje Letnega načrta TVU 2024 in določitev časovnih mejnikov. Zadevajo priprave na oblikovanje in tisk skupnega promocijskega gradiva ter njegovo naročanje in razdelitev. Vključujejo opredelitev Komunikacijskega priročnika, koordinacijo gostovanja potujoče razstave TVU Praznik učenja ter drugo usmerjanje mreže TVU. Vsi skupaj si namreč želimo, da bi festival med 10. majem in 16. junijem tekel čim bolj gladko, v zadoščenje njegovih organizatorjev in čim večje zadovoljstvo udeležencev.

Na srečanju smo prisluhnili tudi predstavitvi projekta EKP Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje, ki temelji na spoznanjih skoraj 30-letnega dela na področju ozaveščanja – predvsem s TVU-ji. Novi projekt bo v štirih letih in pol zagotovil še veliko večji razmah te dejavnosti po vsej Sloveniji in vse leto.

Vsako leto je pomemben del načrtovanja TVU opredelitev skupnih akcij, ki vsebinsko usmerjajo prizadevanja koordinatorjev. Teme/akcije so letos precej podobne lanskim, saj so na vseh področjih izzivi neizčrpni. TVU 2024 bodo krojile:

 • Parada učenja – dan učečih se skupnosti kot najbolj izpostavljena skupna akcija bo tokrat izpeljana 22. maja na 19 prizoriščih po Sloveniji.
 • Druge skupne akcije/teme TVU 2024:
 • Učenje je življenje – naj krepi in radosti! – krovna tema TVU/PU 2024
 • Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
 • Digitalna preobrazba družbe in umetna inteligenca
 • Državljanske spretnosti
 • Finančna pismenost
 • Medijska pismenost in kritično mišljenje
 • Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti
 • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
 • Učenje in kultura – z roko v roki
 • Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive)
 • Zdrav duh v zdravem telesu
 • Zelena preobrazba družbe – trajnostnost na vsakem koraku
 • Skupna akcija/tema gostujoče mreže/projekta:
 • Dan za kakovost (24. maj)

O eni od letošnjih tem – medijski pismenosti in kritičnem mišljenju – smo spregovorili v nadaljevanju srečanja mreže TVU, saj se jo slednje prelevilo v dobrodošlo usposabljanje za pridobitev teh spretnosti. So namreč še kako pomembne, vsekakor pa tesno prepletene z vsemi drugimi, ki smo jih v zadnjih dveh letih prikazali s forumi EPUO. Več v posebnem članku.

V marcu je bila izpeljana tudi seja Nacionalnega odbora za TVU, ki se je seznanil s Poročilom in analizo TVU 2023 ter letnim načrtom. Oboje je potrdil. Na dnevnem redu je bila tudi potrditev izvajalca tokratnega nacionalnega odprtja, LU Koper, ki nas 10. maja vabi v Gledališče Koper na uvodni dogodek letošnjih TVU. O tem bomo kmalu obveščali na spletni podstrani odprtja in vabili k udeležbi.

O nastajajočem programu festivala učenja pa vas bomo sproti obveščali v rubriki Novičke TVU na spletni strani TVU (zapis opisanega srečanja najdete tukaj) ter v e-Novičkah. Obiskujte nas, vsakodnevno pa vas vabimo tudi na družbena omrežja TVU: Facebook, X in Instagram!

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS

Skip to content