Pa ne le knjige, številne druge spodbude v obliki iger, sestavljank, spletnih orodij … – vse za učenje in ustvarjanje, so goste študijskega obiska na Nizozemskem pričakale v Forumu Zoetemeer. Izvedeli smo, da v stavbi poleg osrednje gostiteljice, Knjižnice Zoetemeer, sodeluje še okrog 45 partnerjev, med njimi tudi LU Zoetemeer, Hiša za pismenost, enota Fundacije za branje in pisanje, center za socialno delo, šole, nevladne organizacije ipd. S skupnimi močmi in močno podporo lokalne skupnosti okrog 120.000 prebivalcem zagotavljajo priložnosti za pridobivanje temeljnih spretnosti. »Na prvem mestu so seveda jezikovne (s poudarkom na nizozemščini) ter digitalne, obenem pa še vse druge, ki so potrebne za kakovostno življenje,« nam je povedala ena od predstavnic ustanove. Nudijo tudi varno in spodbudno okolje – še posebno za priseljence, zato da se ti kar najmehkeje integrirajo v družbo, sčasoma pridobijo delo, z drugimi delijo svoje talente (npr. kuharske, glasbene) ter tako vzpostavljajo in krepijo socialna omrežja. Sodelavci Foruma Zoetemeer hodijo tudi na domove in ozaveščajo, da je za blagostanje družine vseživljenjsko učenje vseh njenih članov pot do – sreče! Pri tem se opirajo na široko mrežo prostovoljcev, med katere se postopoma umeščajo tudi učeči se po načelu, da kdor prejme, mora prej ali slej tudi vrniti po svojih najboljših močeh.

Izmenjava izkušenj potrjuje prehojeno, odpira nove poti in opozarja na pasti.

Študijski obisk oziroma PLA je sestavni del projekta EPUO, ki ga izvajamo v vseh državah članicah EU. Ne ukvarjamo se povsod z istimi dejavnostmi, nekaj zadev pa je skupnih: naša ciljna skupina so odrasli z nizko stopnjo izobrazbe, ti pa imajo pomanjkljive temeljne spretnosti. Njihovo pridobivanje omogočamo s povezovanjem in sodelovanjem številnih deležnikov na državni, še bolj pa na lokalni ravni, saj verjamemo, da primanjkljaj sega na vsa življenjska področja. Dogodek v Haagu (in Zoetemeeru) na Nizozemskem 25. in 26. 2. je gostilo nizozemsko Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost, ki v državi koordinira tudi proces uresničevanja EPUO. Sodelovali smo nacionalni koordinatorji EPUO iz vseh držav EU.

V osrednjem delu PLA smo izmenjali svoje izkušnje, poglede in primere, ki zadevajo mreže deležnikov pri zagotavljanju priložnosti za pridobivanje temeljnih spretnosti. Kako jih vzpostaviti in na kaj pri tem paziti, kako jih organizirati in zagotavljati njihovo stalno rast ter kako jih vzdrževati in ohranjati motiviranost – tako na institucionalni kot osebni ravni? Listi, nalepljeni na stene in namenjeni našim pogledom, so bili kaj kmalu popisani. Še prej smo prisluhnili predstavitvi projekta Count on Skills, s katerim na Nizozemskem spodbujajo razvoj pismenosti, še posebej bralne. Tudi ta projekt (teče od 2012, zaključuje se zadnja faza 2016–2019) temelji na močnem sodelovanju številnih resorjev (izobraževanja, kulture, znanosti, socialnih zadev, zaposlovanja, zdravja, blaginje in športa, notranjih zadev) z lokalnimi skupnostmi in mrežami deležnikov na lokalni ravni.

In česa smo se naučili?

Skupno poslanstvo, jasna vizija, konkretni cilji, optimalna razdelitev vlog in odgovornosti, opredelitev finančnih vložkov in pridobitev, vzajemnih koristi in širših učinkov … – vse to je ključno tako ob vzpostavitvi mreže kot kasneje. Partnerstva naj bodo široka, saj je homogena sicer lažje voditi, heterogena pa širijo obzorja in bolje odražajo resnično življenje. Pri iskanju partnerjev se je treba ozirati onkraj ustaljenih tokov, za sodelujoče osebe pa zagotoviti stalno usposabljanje (tudi prostovoljcev!). Občasno vrednotenje doseženega, prožnost in kontinuiteta sestavljajo formulo za uspeh. Ta pa naj resnično temelji na majhnih, a trdnih korakih, ki tečejo z močno politično podporo na državni in lokalni ravni.

To je vrh ledene gore, ki smo se je lotili v Haagu, nadaljevali pa bomo že aprila na podobnem dogodku v Luksemburgu. Le da bo tedaj naša pozornost uperjena v pomen sodelovanja pri ozaveščanju, promociji in svetovanju v IO. Slovenija je med državami, ki bomo prispevale plenarne predstavitve, posneli bomo tudi kratek dokumentarec. Obilo razlogov za to, da nas spremljate!

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS