LU Jesenice je bila uspešna na razpisu Erasmus+ 2020, KA1: projekti učne mobilnosti posameznikov na področju IO. Projekt smo poimenovali Kakovost v izobraževanju odraslih.

Projekt bomo izvedli v obliki konzorcijskega partnerstva med LU Jesenice, ZLU in UPI LU Žalec.

Analize našega dela kažejo potrebo po internacionalizaciji na področju kakovosti v naših organizacijah. Zato se bo devet strokovnih delavk, zaposlenih v članicah konzorcija, v šolskem letu 2020/2021 udeležilo treh strukturiranih tečajev:

  • Projektni menedžment za boljšo kakovost poučevanja v Firencah v Italiji;
  • Teorije in metode načrtovanja in vrednotenja v izobraževalni organizaciji v Terracini v Italiji in
  • Zagotavljanje kakovosti – večja kakovost organizacije z samoevalvacijo v Atenah v Grčiji.

Cilj našega projekta je torej pridobiti nova praktična znanja, pristope in dobre prakse na področju razvoja kakovosti. S tem projektom želimo širiti in poglabljati znanje in kompetence zaposlenih, kar nam bo omogočilo nadaljnji evropsko primerljiv razvoj kakovosti. Poleg tega je naš cilj tudi trajno sodelovanje med članicami konzorcija na tem področju.

Kljub nepredvidljivosti, ki jo nosijo današnji časi, smo v konzorciju že izvedli nekaj projektnih nalog, strokovne delavce pozvali k prijavi interesa za sodelovanje, formirali smo komisijo za kakovost ter projektni in koordinacijski tim, opravili izbor udeležencev strukturiranih tečajev, izvedli prvo srečanje komisije za kakovost.

Na prvem srečanju komisije za kakovost, ki smo ga izvedli na daljavo, smo se pobližje spoznali s projektom, pripravljali predstavitev delovanja članic konzorcija na področju kakovosti, ki jo bomo uporabili za predstavitve kolegom iz tujih držav na strukturiranih tečajih ter pripravljali skupni nabor pričakovanih učnih izidov na izbranih tečajih.

Prav tako smo v okviru projekta že načrtovali in izvajali priprave na prvo mobilnost, načrtovano v novembru 2020. Soočali smo se predvsem z vprašanji in izzivi, vezanimi na ukrepe in situacijo, povezano z epidemijo novega koronavirusa. Postavljali smo si vprašanja, kot so: ali lahko sploh kaj načrtujemo, glede na to, da se vsak čas lahko spremenijo pogoji za prehod državne meje; kaj bomo storili, če bo katera od predvidenih udeleženk tečaja zbolela; nam bodo ponudniki prenočišč omogočili rezervacije brez predhodnega plačila; kaj bomo storili v primeru razvoja simptomov covida-19 v tujini ipd.

Vprašanja so se kar vrstila in vrstila, vseeno pa smo upali in si prizadevali še naprej, pa se je izkazalo, da mobilnost v jesenskem času ne bo mogoča. O njej bomo torej predvidoma poročali v začetku leta 2021.

Majda Suljanovič Hodžič (majdas@lu-jesenice.net), LU Jesenice

Skip to content