Priročnik z naslovom Terensko delo v svetovanju odraslim v izobraževanju je nastal v okviru projekta Erasmus+ KA3 GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners), ki se je z januarjem 2018 uspešno zaključil. Več informacij o projektu in rezultatih je dostopno na spletni strani projekta.

Za njegovo pripravo smo se sodelavci na projektu (z MIZŠ, ACS in CPI) odločili na podlagi poglobljene evalvacije rezultatov projekta, ki je zajemala različna področja svetovalnega dela v izobraževanju odraslih. Ta je med drugim tudi pokazala, da je pomemben dejavnik za učinkovitejše in fleksibilnejše doseganje ranljivih skupin odraslih v svetovalni dejavnosti tudi terensko delo (outreach). S to obliko svetovalne dejavnosti se približujemo odraslim v njihovih okoljih. Hkrati pa je njen temeljni namen doseči in vključiti v vseživljenjsko učenje manj vključene odrasle, saj se jim na ta način zagotovi informiranje o možnosti izobraževanja in/ali svetovanje za vključitev v izobraževanje. Ena od ugotovitev evalvacije je bila, da je treba terensko delo okrepiti in razviti nove, še bolj proaktivne pristope.

 

Zato je sodelavka projekta mag. Tanja Vilič Klenovšek z ACS pripravila priročnik, v katerem so zbrana kratka priporočila za izvajanje terenskega dela v svetovalni dejavnosti. Njegova vsebina vključuje poleg opredelitve terenskega dela tudi konkretne napotke in priporočila za njegovo načrtovanje, izpeljevanje in spremljanje. V zadnjem delu pa so tudi 4 pripomočki – obrazci, ki so lahko v pomoč svetovalcu pri načrtovanju in izvajanju terenskega dela.

Priročnik je predvsem namenjen svetovalcem in njihovim partnerjem v izobraževanju odraslih, pa tudi drugim izobraževalcem, ki se znajdejo v vlogi svetovalcev. S pomočjo strokovnih priporočil  bodo lahko s terenskim delom učinkovito dopolnjevali svojo svetovalno dejavnost, ki se izpeljuje na sedežu izobraževalnih organizacij.

Priročnik je dostopen tudi na spletu.

Mag. Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si), ACS