Tednom vseživljenjskega učenja 2020 smo se odpovedali le začasno.

Najbrž se strinjate, da dogajanje v zvezi s pandemijo covid-19 potrjuje pravilnost naše skupne odločitve, da TVU 2020 premaknemo na začetek jeseni. Izpeljali jih bomo predvidoma med 4. septembrom in 9. oktobrom. Tudi mnogi drugi dogodki in festivali, naj izpostavimo Dneve medgeneracijskega sožitja, so prestavljeni. Domnevamo, da bo letošnja jesen (pre)napolnjena z izzivi, ki bodo neposredno ali posredno zadevali vseživljenjsko učenje, in to nas lahko samo veseli. Saj ne tekmujemo za pozornost, temveč si kot družba prizadevamo vzpostavljati kulturo bivanja in delovanja, temelječo na znanju in spretnostih. In pri tem je treba moči združevati, ali pač ne?!

Teče april, in četudi dela nikakor ni zmanjkalo, morda ga je celo več, je mesec – v primerjavi s prejšnjimi leti – nekako prazen. Odpadlo je naše drugo srečanje z mrežo TVU in začasno ustavljen je postopek za zagotavljanje sofinanciranja območnih in tematskih koordinatorjev prek razpisa MIZŠ. Od 20. marca na 3. april podaljšan rok za oddajo prijav je zamrznjen zaradi intervencijskega zakona. Vlada bo razglasila njegov iztek najkasneje do 1. julija, potem pa bo na voljo še 8 dni, da potencialni koordinatorji TVU in organizatorji PU oddajo svoje načrte, nam pa pisne namere. Nekatere ustanove so slednje že oddale, do zdaj se jih je nabralo 15 za koordinacijo TVU in 8 za organizacijo PU. Trenutno se torej ne ve, kdo od lanskih 42 koordinatorjev bo izbran na razpisu MIZŠ in kdo ne. Denarja je namreč skoraj za polovico manj kot lani. Predvidevamo, da bodo sklepi o sofinanciranju prišli na naslove izbranih koordinatorjev v začetku poletja. Anketa med člani mreže TVU je pokazala, da bodo skoraj vsi (tudi nesofinancirani) v TVU sodelovali, vendar v skromnejšem obsegu.

Nacionalno odprtje TVU 2020 je izgubilo jasne obrise, še preden jih je dobilo … Andragoški kolokvij, na katerem naj bi se zbrali tudi gostje iz tujine, nacionalni koordinatorji projekta EPUO, je zdaj načrtovan za 10. september – v upanju, da bodo ponovno omogočena potovanja in da se bo vrnila želja po izmenjavi izkušenj in pogledov ‘v živo’.

Priprave na vse opisano niso zamrle, le v nižji prestavi tečejo naprej. Brez dvoma nas bodo zaposlovale vso poletje.

Medtem pa smo si zastavili nove izzive, pogojene s sedanjimi okoliščinami.

V obdobju, ko delamo od doma in mnoge interakcije tečejo predvsem v digitalnem svetu, sodelavci promocijskega središča ACS pripravljamo nove oblike ozaveščanja o priložnostih za učenje doma, o motiviranju k učenju, dvigovanju razpoloženja in morale z učenjem … Skratka, v teh virusnih časih želimo prispevati vzporednemu pojavu – širjenju virusa učenja. Ključno sporočilo, ki ga želimo posredovati celotni populaciji, je: znanje izboljšuje življenje na vseh področjih (glej video Kaj obenem).

Naše dejavnosti (in vsebine, ki jih bomo širili) so razdeljene v tri skupine:

  • posredovanje izdelkov drugih avtorjev: (e-)knjige, članki in druge objave; izbrane spletne vsebine na EPALE ter drugih domačih in tujih portalih; e-knjižnice in druga okolja za učenje, druženje, soustvarjanje; filmi, TV-oddaje, vplivni videi TED Talks, podcasti (poddaje); video zgodbe pripadnikov vseh generacij; spletna orodja ali zbirke teh orodij za učenje na daljavo ipd.;
  • posredovanje in (post)produkcija lastnih izdelkov ACS: video portreti dobitnikov priznanj ACS; video publikacije, nastale v projektih in dejavnostih ACS; izrezi posnetkov/prispevkov na dogodkih ACS; pisanje prispevkov in blogov za e-Novičke; prevajanje in prirejanje izbranih poučnih in motivacijskih vsebin ipd.;
  • interakcija s partnerji in sledilci na družbenih omrežjih: kampanja »Kaj si se nazadnje naučil?« za izdelavo motivacijskih spotov o vsebinah in koristih naučenega – osebna mnenja, citati; interakcije s sledilci na družbenih omrežjih na izbrane teme; zabavne in spodbudne ankete na izbrane teme ipd.

Te vsebine objavljamo v naših komunikacijskih kanalih: na spletni strani ACS in TVU, v e-Novičkah, na Multimedijskem portalu Zgledi vlečejo, YouTube kanalu ACS, portalu Kam po znanje, FB profilih TVU, ACS, Knjižnica in Twitter profilih TVU in ACS, Instagramu TVU in še kje, sodelujemo pa tudi na portalu EPALE.

Za pokušino vas vabimo k ogledu Aninega bralnega, Erikinega učnega in Matejinega spletnega kotička. Darijanov filmski, Francijev ‘čarunalniški’ ter Zvonkin ‘modri’ kotiček pa so še v pripravi. Naj vas vsebine, ki gostujejo na prenovljeni spletni strani TVU v rubriki Za vas, razveselijo in zvabijo k učenju in delovanju!

Kot svoje partnerje pri tretji zgoraj omenjeni skupini dejavnosti pa prepoznavamo koordinatorje TVU/PU, izvajalce in udeležence TVU, dobitnike Priznanj ACS, pripadnike drugih projektnih mrež ACS (SSU, ŠK, ISIO, Kakovost, Borze znanja …) ter mnoge druge. Nekateri ste pripravili zanimive prispevke, ki jih objavljamo v rubrikah e-Novičk Kotiček je vaš oziroma Blog. Druge pa vabimo, da se pridružite naši pobudi k sodelovanju, ki jo bomo v kratkem naslovili na vas – verjamemo, da lahko skupaj postorimo veliko dobrega za posameznika in družbo kot celoto!

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS