Na Brdu pri Kranju je 3. oktobra potekala nacionalna konferenca UPS! Učeča se profesionalna skupnost, ki so jo organizirali MIZŠ, Eurydice Slovenija, ZRSŠ in CMEPIUS. Eden od ciljev  konference je bilo tudi sodelovanje udeležencev pri opredelitvi dilem profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in usmeritvah za razvoj sistema.

 

Konferenca je bila namenjena učiteljem, vzgojiteljem predšolskih otrok, vzgojiteljem v domovih učencev, dijaških domovih in zavodih za VIZ PP, knjižničarjem, svetovalnim delavcem, drugim strokovnim delavcem, ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, organizacijam za izobraževanje odraslih ter predstavnikom drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, študentom, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem, raziskovalcem s področja VIZ, staršem ter zaposlenim na MIZŠ. Udeležili smo se je tudi številni predstavniki organizacij za izobraževanje odraslih.

ACS je sodeloval tako pri pripravi kot tudi izpeljavi konference – dr. Tanja Možina je sodelovala v programskem odboru konference, na dan konference pa smo tri sodelavke ACS sodelovale kot moderatorka in somoderatorki v dveh tematskih skupinah. V tematski skupini Odgovornost za profesionalni razvoj pod moderatorstvom mag. Zvonke Pangerc Pahernik je v osmih omizjih potekala živahna izmenjava izkušenj in stališč pri pripravi ključnih sporočil za prihodnji razvoj tega področja. Na enak način je delo potekalo še v treh tematskih skupinah.

 

Kot iztočnica za razpravo v tematskih skupinah je bil na konferenci premierno predvajan zanimiv video Učimo se drug z drugim. Posneli in pripravili so ga na Eurydice Slovenija v sodelovanju s šolami, vrtci, organizacijo za izobraževanje odraslih, fakultetami, podjetji, strokovnjaki s področja izobraževanja učiteljev in predstavniki Zveze aktivov svetov staršev. Video je uporaben tudi kot izhodišče za razprave z učitelji o njihovem delu, vlogi, strokovnem spopolnjevanju itd., na koncu videa pa tudi učenci, dijaki in študentje povedo, kakšen je po njihovem mnenju dober učitelj. Priporočamo ogled!

Izmenjava znanja, izkušenj, pogledov in mnenj strokovnih in drugih delavcev z različnih ravni sistema vzgoje in izobraževanja na konferenci UPS! bo prispevala k evalvaciji in napovedani prenovi sistema profesionalnega usposabljanja kadrov v izobraževanju.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS

Skip to content