Potrebujete nova računalniška znanja, želite pridobiti certifikat o znanju tujega jezika, dokončati ali nadaljevati izobraževanje, načrtujete spremembo osebne ali poklicne kariere? Na ta in podobna vprašanja o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja odraslih smo vam pomagali iskati odgovore na 15. Dnevih slovenskih svetovalnih središč, ki so med 25. in 27. septembrom potekali po vsej Sloveniji.

Znanje razpira krila

Da bi učenje in izobraževanje še bolj približali različnim skupinam odraslih, je vseh 17 središč ISIO med Dnevi izpeljalo 180 brezplačnih dogodkov na različnih javnih mestih, kjer so bile informacije dostopne čim več odraslim. Z dogodki v teh treh dneh smo želeli povečati prepoznavnost središč ISIO v lokalnem okolju in tudi po metodi terenskega dela (angleško outreach) odraslim predstaviti možnosti svetovanja in podpore, ki jih središča ponujajo. Poudarjali smo pozitivne plati VŽU.

Večina središč je vsaj en dan gostovala na stojnici znanja v enem od nakupovalnih centrov, na mestnem trgu, knjižnici, muzeju, pripravila dneve odprtih vrat, delavnice in predavanja. Z živahnimi predstavitvami in iznajdljivimi ter privlačnimi promocijskimi prijemi so obiskovalcem predstavljali poti k uresničitvi svojih želja ali zadostitvi potrebam po učenju. Iskali smo odgovore na vprašanje, kako premagati strah ali oviro pred ponovnim izobraževanjem. Nekatera središča so organizirala tudi strokovne dogodke o svetovanju zaposlenim.

Letos so nam različna nakupovalna središča ponovno omogočila brezplačno gostovanje v svojih nakupovalnih centrih. Ob tej priložnosti se Mercatorju, Qlandii, Sparu, BTC Murska Sobota,  Citycentru Celje še enkrat zahvaljujemo za gostoljubje. Štiri središča (Gorenjska, Ljubljanske urbane regije, Novo mesto in Postojna) so s svetovalnim kotičkom gostovala še na F3ŽO v Ljubljani.

Kot vsako leto smo tudi tokrat izdali Časopis Info ISIO. Oglejte si elektronsko verzijo.

Širimo glas o središčih ISIO

Letošnje Dneve je zaznamovala intenzivna promocijska aktivnost vseh organizacij, ki sodelujejo v središčih ISIO. Še posebej se je to odražalo na družbenih omrežjih (#DneviISIO2019), kar je prineslo večjo informiranost med odraslimi. Dnevi so bili predstavljeni tudi v nacionalnih medijih, tako tiskanih kot na televiziji, največ pa je bilo tako kot vsako leto regionalnih objav.

Barvit utrip Dnevov in zavzetost izkušenih svetovalk in svetovalcev smo občutili tudi sodelavci ACS, ki smo sodelovali pri organizaciji in izpeljavi letošnjih prireditev, med obiskom stojnic znanja v nakupovalnih centrih v Ljubljani, Kranju, Celju in Ptuju ter Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani.

 

Za uspešen doprinos k širjenju informacij o svetovalni dejavnosti v njihovem lokalnem okolju in drugje ter na družbenih omrežjih se središčem ISIO na tem mestu prav lepo zahvaljujemo. Prepričani smo, da so marsikateremu obiskovalcu z uporabnimi informacijami in koristnimi nasveti o izobraževanju pomagala osvetliti pot do cilja.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS