Cankarjev dom v Ljubljani je v četrtek, 31. marca, gostil že 14. Kulturni bazar, tj. največje strokovno usposabljanje na področju kulturno-umetnostne vzgoje pri nas. Dan z bogatim in raznovrstnim programom so pripravili MK, MIZŠ ter ZRSŠ v sodelovanju s partnerji. Letošnja rdeča nit je bila Kultura in umetnost/blagostanje družbe in posameznika, poseben medresorski vsebinski sklop pa se je posvečal kulturi in blagostanju na podeželju.

Kulturni bazar 2022 je s svojim plenarnim predavanjem Umetnost kot preplet čuta, misli, giba in čustev: nevrobiološke poti k blagostanju človeka in družbe odprl, presenetljivo, naravoslovec, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, predstojnik Katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dokazal je, da je v današnjem času sodelovanje med znanostjo in umetnostjo ne samo mogoče temveč nujno potrebno. Prepletata se celo tako globoko, da ne moremo več govoriti o  dveh paralelnih kulturah, o katerih je pred sedemdesetimi leti pisal Charles Percy Snow v svojem slavnem eseju The two cultures. V času preizkušenj, kot sta vojna in pandemija, ljudje bolj kot kadarkoli prej potrebujemo kulturo in umetnost. Iščemo ju, saj intuitivno čutimo, da spremembe, ki jih povzročata, vodijo v blagostanje in zdravje. Glasba, umetniško ustvarjanje, uživanje kulture, obisk galerije ipd. nam gradijo možgane na način, kot si sami želimo. Umetnost nas torej tolaži in zdravi. Možgani, čeprav se zdijo nedostopni v svoji lupini – lobanji, se pri sodelovalnih aktivnostih lahko hitro sinhronizirajo z drugimi. V ljudskem jeziku pravimo, da smo z nekom »na isti valovni dolžini«. Znanstveniki so ugotovili, da nam povezovanje z drugimi ljudmi omogočajo zrcalni nevroni, posebej močan sinhronizator pa je ravno umetnost. Celotno predavanje je neposredno prenašal program ARS in je dostopno na njihovem kanalu na YouTubu.

Tržnica kulturnih dobrin je ponujala več kot 40 dogodkov različnega tipa, od predavanj, filmskih projekcij, predstav, predstavitev do okroglih miz, pogovorov, delavnic in vodenih ogledov. Udeleženke in udeleženci smo si lahko iz pestrega nabora vsebin oblikovali program po svojih potrebah in željah. Celotno dogajanje je podprla še Bazarjeva kul-pot, ki je povezovala razstavne prostore kulturnih ustanov. V Veliki sprejemni dvorani so bila prikazana vsa področja kulturno-umetnostne vzgoje, v Prvem preddverju pa kultura in umetnost v povezavi z drugimi področji. Prisotnost številnih posameznikov in skupin, ki si prizadevajo za izboljšanje, okrepitev ter oplemenitenje našega življenja, vzbuja upanje v prihodnost.

Na tržnici kulturnih dobrin je sodeloval tudi ACS. Alenka Štrukelj je udeležencem, ki jih je zanimala ponudba kulturno-umetnostne vzgoje na spletu, predstavila spletni portal za družinsko pismenost, na katerem so zbrane najbolj raznovrstne informacije o tem, kako vse od rojstva spodbujati bralno pismenost in bralno kulturo pri vseh članih družine. Na spletni strani Nacionalnega meseca skupnega branja pa najdete bogat izbor z branjem in knjigo povezanih dogodkov v Sloveniji, zamejstvu in tujini. Tam je tudi dogodkovnik, kamor lahko vse leto vpisujete vaše z branjem povezane dogodke in na ta način nanje opozorite širšo javnost.

Tina Kompare Jampani (tina.kompare.jampani@acs.si) in Alenka Štrukelj (alenka.strukelj@acs.si), ACS