Projekt Kreativna telesa v gibanju je pobuda, namenjena priseljencem. Zanje smo v Društvu Pekinpah pripravili celoletni niz izobraževalnih programov s področja uprizoritvenih umetnosti. Na delavnicah bodo udeleženci ob pomoči uveljavljenih mentorjev pridobili znanja in veščine, potrebne za izvedbo scenskega dela. Projekt se zaključuje februarja 2023, ko bodo tudi javno predstavili pridobljeno znanje.

Projekt, ki ga izvajamo v tesnem sodelovanju z Javnim zavodom Cene Štupar in priznanimi mentorji, je sofinanciran s sredstvi ESS ter MK, vanj pa bo v letošnjem letu vključenih 46 priseljencev. Usposabljanja bodo potekala na področjih performativnosti, kostumografije, scenografije in gledališke glasbe. Poleg praktičnih izobraževanj bo udeležencem vseskozi na voljo tudi individualno svetovanje mentorjev.

Počutim se bolj vključeno, bolj dobrodošlo, manj ranljivo, predvsem pa manj samo … Družba in zanimiva vsebina sta odlična motivacija in pozitivno vplivata na razpoloženje, samozavest,  splošno počutje. Življenje v tujini daleč od doma se tako zdi lažje, Slovenija pa se kaže kot prostor priložnosti.

Zana Oručević Mehulj,

koordinatorka projekta, ki prihaja iz Sarajeva

V teh negotovih časih želimo v Društvu Pekinpah tako prispevati k skupnosti in pomagati pripadnikom manjšin oziroma priseljencem k integraciji v družbo. S pomočjo kulture krepimo proces njihovega opolnomočenja. S projektom obenem spodbujamo moč in vrednost uprizoritvenih umetnosti oziroma umetnosti in kulture na splošno.

Februarja je bila v prostorih JZ Cene Štupar v Ljubljani uspešno zaključena prva v nizu delavnic, kostumografija. Delavnice je vodila priznana slovenska kostumografka in oblikovalka Barbara Stupica. V marcu nadaljujemo z drugim sklopom delavnic, tokrat s področja scenografije pod mentorstvom vsestranskega priznanega umetnika Ateja Tutte.

Kot migrantka bi se v Sloveniji rada naučila novih veščin; zanima me predvsem, kako lahko umetnost uporabimo pri premišljanju o naših osebnih izkušnjah.

Udeleženka iz Velike Britanije

Poslanstvo delavnic je raziskovanje ustvarjalnih potencialov za dosego lastnega umetniškega izraza. Tako bodo udeleženci na nadaljnji ustvarjalni poti lahko samostojno razvijali in uresničevali lastne zamisli.

Tudi sam delujem na področju nevladnega sektorja in poznam nekaj podobnih projektov. Toda Kreativna telesa v gibanju je nekaj povsem novega, saj predstavlja inkluzivno, kreativno in umetniško pobudo, ki mi nadvse ustreza. Če si tujec, odprt za nova znanj, je to definitivno projekt, v katerega se velja vključiti.

Furkan G.,

medkulturni mediator, ki v Sloveniji živi že osem let

S projektom Kreativna telesa v gibanju spodbujamo kreativni potencial pripadnikov ranljivih skupin ter krepimo medkulturni in medgeneracijski dialog. S pomočjo praktičnega udejstvovanja udeležencem omogočamo pridobivanje in poglabljanje kulturnih, funkcionalnih ter delovnih kompetenc, s čimer jim lajšamo vstop na trg dela in tako krepimo njihovo integracijo v družbo.

Izobraževalni del projekta v letu 2022 je sestavljen iz 40-urnih usposabljanj na področjih:

  • kostumografija, 18. 1.– 10. 2. (mentorica: Barbara Stupica)
  • scenografija, 8. 3.–31. 3. (mentor: Atej Tutta)
  • performativnost/izraznost telesa, 10. 5.–2. 6. (1. del, mentorica: Leja Jurišić);  3. 10.–17. 10. (2. del, mentor: Matej Kejžar)
  • glasba, 8. 11.– 1. 12. (mentor: Elvis Homan)

Več informacij in utrinke si oglejte na naši spletni strani, FB skupini ali se povežite z nami po e-pošti.

Jasmina Klančar (jasmina.klancar@pekinpah.com), Zavod Pekinpah