Ne glede na to, kje smo, s kom smo in kaj počnemo, v vsakem trenutku imamo možnost izbirati, kako bomo upravljali svojo energijo. Ne samo energijo, temveč tudi skladnost med seboj in delom, ki ga opravljamo. Tu pa tam se nam zatakne in ne znamo naprej. Zdi se nam, da smo obstali na točki, od koder se ne moremo premakniti. Velikokrat je čas (preveč) zaseden ali pa je vsa naša energija usmerjena v nepravo smer, saj nekaterim področjem svojega življenja ne namenjamo dovolj pozornosti. To je vse prej kot enostavno, znajdemo se v situacijah brez ravnotežja.

Poklic na pomoč – po moč.
Aljoša Bagola

Če živimo polno zasedeno življenje, je včasih težko prepoznati preobremenjenost z delom, zato izgubimo pozitivno vez z drugimi v delovnem okolju. Posamezniki, ki doživijo izgorelost ob ali na delu, začutijo v življenju, hote ali nehote, določene spremembe. Kaj storiti, ko ne vemo, kako naprej? Takrat je čas, da zavzamemo helikopterski pregled nad življenjem, da bomo lahko stvari ponovno uskladili.

Odlično orodje, ki ga redno uporabljamo svetovalke s svetovanci v Svetovalnem središču Novo mesto preko projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022, ki ga sofinancirata ESS in MIZŠ, je Kolo življenja ali kolo življenjskega ravnovesja. Ta model treniranja, ki ga je ustvaril Paul J. Meyer, je koristno orodje v trenutku, ko začutimo, da nam je življenje ušlo iz ravnovesja. Velikokrat se to zgodi v primeru deloholizma ali izgorevanja, o čemer se dandanes čedalje več govori.

Uporaba kolesa življenja nam omogoča, da zavzamemo helikopterski pogled nad svojim življenjem in skušamo ugotoviti, kje smo usklajeni in katera področja našega življenja so izven ravnovesja. Pomaga, da postanemo učinkovitejši in bolj zadovoljni sami s seboj.

Kolo predstavi vidike osmih področij našega življenja. Razmislite o svojem zdravju, karieri, financah in odnosih. Kje trenutno uspevate in kje bi lahko uporabili kakšno delo ali znanje? Se počutite energične in polne vitalnosti, se trudite vzpostaviti resnične povezave z ljudmi? Ali ste na dobri poti, da dosežete finančno svobodo, pa ste nekje na poti obtičali pri delu, ki za vas nima nobenega pomena? Katere dele svojega življenja ste ignorirali, da ste svojo pozornost usmerili drugam?

Kolo življenja je močno orodje, saj vizualno predstavi trenutno sliko našega življenja. Na podlagi videnja in morebitnih rešitev lahko uredimo različna področja kot špice okoli kolesa. Nato pa z znanjem ustvarimo ukrepe, s katerimi uresničimo želeno spremembo. Orodje kot tako nam pomaga prepoznati področja, v katera je potrebno vložiti več pozornosti. Ne glede na to, kako uspešni ali srečni smo v življenju, vedno obstajajo podrobnosti, ki bi jih lahko izboljšali.

Zdaj je izziv, da napredujete in ukrepate, da vključite želene spremembe in dosežete ravnovesje. Vprašajte se, ali obstajajo območja, ki pri vas niso usklajena. Mogoče nekatera zanemarjate, spet drugim namenjate preveč časa. Premislite, česa želite narediti več in česa manj. Svetovalke v Svetovalnem središču Novo mesto vam lahko pojasnijo obvladljiv načrt in vas pri izvedbi podprejo.

Ne glede na zasedenost svojih dni mislimo nase. Zavestno se odločamo, kakšen odnos bomo vzpostavili do sebe, to pa pomeni, da življenje s svojo zavestno voljo usmerjamo sami.

Ana Marija Blažič (anamarija.blazic@ric-nm.si), RIC Novo mesto