Izkoristite priložnost za nasvet o izobraževanju in pridite na 19. Dneve svetovanja za znanje, ki bodo letos po vsej Sloveniji med 20. in 22. septembrom. Organizirajo jih središča ISIO in SSU ter ACS.

Z dogodki v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost središč v lokalnem okolju. Odrasle bomo informirali o možnostih svetovanja ter dostopu do informacij o možnostih:

  • vpisa v formalne in neformalne izobraževalne programe ter druge oblike izobraževanja;
  • ugotavljanja in dokumentiranja predhodno pridobljenega znanja;
  • svetovanja za načrtovanje in razvoj kariere;
  • samostojnega učenja;
  • sofinanciranja izobraževanja/usposabljanja.

V času Dnevov bo vseh 35 središč ISIO in SSU skupaj s partnerskimi organizacijami izpeljalo več kot 200 brezplačnih dogodkov na različnih javnih mestih, kjer so informacije dostopne čim več odraslim (npr. stojnice znanja na mestnih trgih, v nakupovalnih centrih, na dnevih odprtih vrat). Organizirali bodo tudi veliko brezplačnih delavnic in predavanj.

Dan za digitalno znanje

En dan bo namenjen informiranju odraslih o pomenu razvijanja digitalnih spretnosti ter možnostih, ki so jim za to na voljo v lokalnem okolju. Poimenovali smo ga Dan za digitalno znanje. V središču pozornosti bodo aktivnosti, povezane z razvijanjem digitalnih spretnosti: ocenjevanje razvitosti digitalnih kompetenc, samostojno učenjem s pomočjo videogradiv, krajše delavnice ipd.

V iskalniku dogodkov 2023 izberite dogodek v vam najbližjem kraju in naredite korak naprej. Središča ISIO in SSU ter njihove partnerske organizacije dogodke oglašujejo tudi na svojih spletnih straneh in družbenih omrežjih pod ključnikom #svetujemoZAznanje. 

V okviru Dnevov smo pripravili časopis Info – Svetujemo za znanje 2023/24.

Leto 2023 je posebej slovesno za središče ISIO Nova Gorica, ki praznuje 20-letnico svojega delovanja.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS

Skip to content