Dnevi medgeneracijskega sožitja (14.–16. 5. 2019) v organizaciji ZDUS in Gospodarskega razstavišča v Ljubljani so prvi osrednji povezovalni dogodek medgeneracijskega sodelovanja, pobud in programov za vse generacije. S prireditvijo uresničujemo vizijo slediti demografskim spremembam ter z medsebojnim povezovanjem zagotavljati ohranitev visokih družbenih norm in izboljševati položaj vseh generacij v RS.

Program snuje Medgeneracijska koalicija Slovenije, ki jo sestavljajo Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije in ZDUS. Odpiramo prostor za strokovno in vsebinsko razpravo, v katerem mladi postajajo pomemben sogovornik tudi pri temah, ki zadevajo starejše, starejši pa z izkušnjami, modrostjo in odgovornostjo podpirajo prizadevanja mladih pri soočanju z življenjskimi izzivi. Strokovni program se bo celostno posvetil problematiki trga dela in upokojevanja: vstopu mladih na trg dela, soočanju z negotovimi prekarnimi oblikami dela, prilagajanju sistema izobraževanja za potrebe gospodarstva, potrebam starejših delavcev, ključnemu prenosu znanj, potrebnim pripravam na upokojitev, primerom aktivnega staranja skozi vključenost v programe prostovoljstva ter ukrepom za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev.

Dogodek bo postregel tudi z bogatim kulturno-ustvarjalnim programom. Vabimo k sodelovanju v medgeneracijskih natečajih ustvarjalnosti (izdelovanje voščilnic, čipk in natečaj fotografije), ki so objavljeni na: www.medgeneracijsko-sozitje.si. V sklopu TVU 2019 pa se bo mogoče udeležiti tudi delavnic preventive in ozaveščanja. Vabljeni k soustvarjanju medgeneracijskega sožitja na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani med 14. in 16. majem. Vstop je prost.

Dijana Lukić (dijana.lukic@zdus-zveza.si), ZDUS