Dnevi medgeneracijskega sožitja (14.–16. 5. 2019) v organizaciji ZDUS in Gospodarskega razstavišča v Ljubljani so prvi osrednji povezovalni dogodek medgeneracijskega sodelovanja, pobud in programov za vse generacije. S prireditvijo uresničujemo vizijo slediti demografskim spremembam ter z medsebojnim povezovanjem zagotavljati ohranitev visokih družbenih norm in izboljševati položaj vseh generacij v RS.

Program snuje Medgeneracijska koalicija Slovenije, ki jo sestavljajo Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije in ZDUS. Odpiramo prostor za strokovno in vsebinsko razpravo, v katerem mladi postajajo pomemben sogovornik tudi pri temah, ki zadevajo starejše, starejši pa z izkušnjami, modrostjo in odgovornostjo podpirajo prizadevanja mladih pri soočanju z življenjskimi izzivi. Strokovni program se bo celostno posvetil problematiki trga dela in upokojevanja: vstopu mladih na trg dela, soočanju z negotovimi prekarnimi oblikami dela, prilagajanju sistema izobraževanja za potrebe gospodarstva, potrebam starejših delavcev, ključnemu prenosu znanj, potrebnim pripravam na upokojitev, primerom aktivnega staranja skozi vključenost v programe prostovoljstva ter ukrepom za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev.

Dogodek bo postregel tudi z bogatim kulturno-ustvarjalnim programom. Vabimo k sodelovanju v medgeneracijskih natečajih ustvarjalnosti (izdelovanje voščilnic, čipk in natečaj fotografije), ki so objavljeni na: www.medgeneracijsko-sozitje.si. V sklopu TVU 2019 pa se bo mogoče udeležiti tudi delavnic preventive in ozaveščanja. Vabljeni k soustvarjanju medgeneracijskega sožitja na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani med 14. in 16. majem. Vstop je prost.

Dijana Lukić (dijana.lukic@zdus-zveza.si), ZDUS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog