Sredi marca smo se tudi izobraževalci odraslih znašli pred novim izzivom, saj smo morali prekiniti vsa izobraževanja v tradicionalni obliki. Začeli smo delati od doma; stike s sodelavci smo ohranjali preko videokonferenc in tako naštudirali različne oblike dela na daljavo tudi z našimi udeleženci. Naša prednost je bila, da smo že imeli urejene spletne učilnice za predmete v srednješolskih programih (trgovec, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja), iz katerih smo črpali in nadgrajevali izkušnje.

V posameznih programih smo najprej preverili, kateri udeleženci imajo dostop do ustrezne sodobne tehnologije, hkrati smo se posvetovali tudi z izvajalci naših programov o primernem načinu nadaljevanja učenja na daljavo. Številne programe (osnovna šola, srednješolski programi, tečaji računalništva, tujih jezikov, slovenščine za priseljence, PUM-O) in dejavnosti (UTŽO, VGC, ISIO) smo uspešno preselili na splet. Ponekod ohranjamo stike z udeleženci preko videokonferenc, mesengerja in e-pošte. Zanje pripravljamo nova gradiva in jih objavljamo na profilu na FB oz. v spletnih učilnicah. Na enem mestu na spletni strani smo zbrali tudi različna tematska gradiva za samostojno učenje. Ustvarili smo nov kanal VGC na Youtubu. Tako delimo razne videoposnetke, ki jih snemamo sami: o kuhanju in peki, jezikovne klepetalnice, pripovedovanje avtorskih zgodb za otroke in podobno. Na FB VGC so skoraj dnevno objavljene različne vsebine Centra za krepitev zdravja in druge vsebine, ki obiskovalce vabijo k sodelovanju oz. jih informirajo. Na daljavo nadaljujemo tudi z učenjem tujih jezikov. V ta namen smo pripravili različna učna okolja in vsebine, ki popestrijo pouk in spremljajo delo udeležencev. Večina jih pozdravlja to možnost in z veseljem sodeluje. Nudimo pa tudi podporo in pomoč, tako da lahko sledijo novim načinom dela.

V Svetovalnem središču Koroška smo najprej pripravili večjo promocijsko akcijo, ki je bila namenjena ugotavljanju in vrednotenju jezikovnih znanj (angleškega in nemškega jezika). Testiranje je potekalo preko telefona, elektronske pošte in videopovezave. Izpeljali smo ga v dveh delih – pisno (elektronski vprašalnik) in ustno (videopovezava). Po zaključku vrednotenja smo udeležencem izdali potrdilo z opisom jezikovnega znanja, jih umestili na evropsko jezikovno lestvico in podali priporočila za nadgradnjo znanja. Predhodne prijave niso bile potrebne, dovolj je bil že izražen interes preko telefona ali elektronske pošte, od koder smo svetovance vodili naprej.

Da bi pridobili nove svetovance v dejavnosti ESS Svetovanje zaposlenim, smo pripravili oglas in delodajalcem poslali dopis. Izhajali smo iz njihovih trenutnih potreb. Odziva s strani delodajalcev v tem obdobju žal ni bilo, kar pa je bilo glede na situacijo in razmere v gospodarstvu skoraj pričakovano.

Veliko smo se ukvarjali tudi s formalnimi postopki, urejanjem dokumentacije in zagotavljanjem njene ustreznosti, predvsem zaradi sledljivosti, ohranjanja kakovosti in pričakovanj naših financerjev. V ta namen smo izdelali kratek protokol svetovanja na daljavo. Domislili smo celo možnost podpisovanja list prisotnosti, izjav in druge dokumentacije v elektronski obliki. V tem delu smo svetovalke stopile v stik z našimi računalniško podkovanimi sodelavci na MOCIS ter skupaj našli rešitev, ki jo ponuja različna programska oprema, namenjena vsakodnevni uporabi (Adobe Reader, Foxit Reader, Microsoft Edge ipd.). Imeli smo kar nekaj pomislekov glede uporabe v praksi, saj vsi svetovanci nimajo ustreznega računalniškega znanja in opreme, zato smo dodatno posneli še kratek video z navodili. Zamisel se je pri svetovancih večinoma kar dobro obnesla.

Za udeležence, vpisane v formalne programe, je svetovanje v tem času pretežno potekalo med izobraževanjem. Najpogosteje je šlo za kombinacijo telefonskega pogovora in elektronske pošte.  Osebnega svetovanja v tem času ni bilo. Več kot polovica svetovanj je bila spodbujena s strani svetovalk. Svetovanci so občasno potrebovali podporo pri delu v spletnih učilnicah, večinoma pa se znajdejo samostojno. Prav tako v tem času nismo prekinjali priprav na maturo, ampak smo jih okrepili. S kandidati smo bili v vsakodnevnem stiku, spremljali smo njihovo delo in jih vzpodbujali k nadaljnjim korakom za dosego njihovega cilja.

V tem obdobju smo se svetovalke srečevale v aktivu skoraj večkrat kot prej, seveda so sestanki potekali online, v videookolju. Pripravljale smo različna poročila, primerjalne analize in načrtovale nadaljnje delo. Nekaj več smo se ukvarjale tudi z novimi svetovalnimi pripomočki ter razmišljale o njihovi uporabi v praksi. Odločile smo se, da bo vsaka svetovalka na MOCIS v okviru naših izobraževanj, namenjenim internim prenosom znanj, predstavila izbrani svetovalni pripomoček, za katerega meni, da ga je na naši ustanovi smiselno uporabljati.

Za vse nas je to nova izkušnja, vendar lahko danes rečemo, da smo tudi izobraževalci odraslih pridobili nova znanja in dragocene izkušnje o delu na daljavo – tako s sodelavci kot udeleženci in svetovanci. Predvsem pa smo spoznali, da smo prilagodljivi, sposobni ponotranjiti spremembe in usvojiti nova znanja. Sprememba je nova stalnica in zato še bolj drži moto MOCIS: »Naj teče učenje skozi življenje.«

Janja Bartelj (janja.bartelj@mocis.si) in kolektiv MOCIS