Vroča meseca avgust in september, ko koledarsko vstopamo v jesen, bosta na EPALE zaznamovana s temo socialnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin. Na tematski strani, najdete povabilo k prispevanju tematsko obarvanih vsebin. Septembra na EPALE pripravljamo tudi letošnji tretji spletni dogodek, ki bo dopolnil tokratno tematsko področje. K sodelovanju ste vabljeni prav vsi, ki bi želeli s kolegi iz Evrope deliti svoje izkušnje z ranljivimi ciljnimi skupinami udeležencev. Več podrobnosti bo znanih v drugi polovici meseca avgusta, zato vas vabimo, da nas spremljate.

Maruša Bajt (marusa.bajt@cmepius.si), CMEPIUS