Vroča meseca avgust in september, ko koledarsko vstopamo v jesen, bosta na EPALE zaznamovana s temo socialnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin. Na tematski strani, najdete povabilo k prispevanju tematsko obarvanih vsebin. Septembra na EPALE pripravljamo tudi letošnji tretji spletni dogodek, ki bo dopolnil tokratno tematsko področje. K sodelovanju ste vabljeni prav vsi, ki bi želeli s kolegi iz Evrope deliti svoje izkušnje z ranljivimi ciljnimi skupinami udeležencev. Več podrobnosti bo znanih v drugi polovici meseca avgusta, zato vas vabimo, da nas spremljate.

Maruša Bajt (marusa.bajt@cmepius.si), CMEPIUS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog