Publikacija z naslovom Koraki učečih se posameznikov za znanstveno spremembo s pomočjo znanstvenih kavarn je nastala kot rezultat triletnega izvajanja ŠK v krajih Dolenjske Toplice in Podturn pri Dolenjskih Toplicah. Naslov poudarja, da je za uspešno družbo pomemben trud posameznikov, ki stopijo skupaj. Znanstvene kavarne po besedah urednice knjige in mentorice ŠK Ane Marije Blažič skušajo znanost približati različnim skupinam ljudi, predvsem ranljivim.

 

Uvajanje svobodnejših oblik učenja je nedvomno doprineslo k dostopnosti izobraževanja in učenja ter s tem ustvarilo pogoje za različne možnosti VŽU, zadovoljevanja interesov in uresničevanja ciljev, s čimer smo na široko odprli vrata v učečo se družbo.
Gregor Sepaher,

direktor, RIC Novo mesto

V uvodnem besedilu vodja projekta ŠK dr. Nevenka Bogataj z ACS poudarja, da pridobivanje znanja ni le spoznavni, ampak je tudi socializacijski proces. Kakovostne oblike skupnostnega učenja omogočajo medsebojno ravnotežje učinkovitosti, uporabnosti in enakosti.

Publikacija je nadalje razporejena v šest poglavij. Vsebina se razprostira od samostojnega brskanja in učenja preko pridobivanja znanja iz knjig do obravnave znanstvenih kavarn. Slednje so kot oblika učenja podrobno opisane. Kot ugotavlja ddr. Ana Vovk Korže v zaključnem poglavju, so znanstvene kavarne primerne za IO, saj omogočajo vključenost in enakopravnost vseh udeležencev. Publikacija je bogato opremljena s slikovnim gradivom, fotografijami in grafičnimi prikazi. Priporočamo jo v pregled in branje, najdete jo tudi na policah Knjižnice ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

Skip to content