Živa knjižnica je projekt, ki želi bralcem približati ljudi, ne knjig. Posamezniki svoje zanimive življenjske izkušnje, zgodbe in poglede na svet delijo z bralci, ki so v resnici poslušalci. Gre torej za nadgrajevanje branja. Med ‘knjigo’ in ‘bralcem’ teče dialog. Pri branju knjige so odgovori na morebitna vprašanja vezana na bralčev notranji svet in domišljijo. Tu, v živi knjižnici, lahko obiskovalec ‘knjigo’ sprašuje o podrobnostih in globinah, ki ga zanimajo.

V ospredju so pripovedovalčeve vrednote, izkušnje in pogled na svet. Iz pogovora rastejo razumevanje, strpnost do drugače mislečih in delujočih ljudi. Razprava o predsodkih in stereotipih je lahko plodnejša, če v njej sodelujejo posamezniki z raznolikimi vrednotami. Tako se uresničujejo cilji projekta. Poleg odpravljanja stereotipov in predsodkov so ti še omogočanje osebnega stika z drugačnimi, stigmatiziranimi posamezniki in družbenimi skupinami. Predstavitev njihove vsakdanje realnosti lahko in pogosto vodi v večje sprejemanje. Odnos, ki se vzpostavi, lahko vodi v konstruktiven dialog.

Projekt Živa knjižnica – ne sodi knjige po platnicah! v partnerstvu koordiniramo Društvo informacijski center LEGEBITRA, Mladinski kulturni center Maribor, Mladinski center Podlaga iz Sežane, Regijski NVO center – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in drugi združeni pod okriljem Mreže za Živo knjižnico.

s predstavitve na profilu Žive knjižnice na FB

Najbolj ‘živa’ je na FB. Na njihovi strani je mogoče spremljati projekt, vključene knjižnice tam objavljajo svoje dogodke, jih promovirajo z videoposnetki, utrinki in izkušnjami tako govorcev kot poslušalcev. O zadovoljstvu s projektom pričajo tudi številni objavljeni komentarji.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

Skip to content