Današnji čas tudi izobraževalcem odraslih prinaša številne izzive, s temi pa se na ZLU aktivno in uspešno soočamo. Sodelujemo v projektu Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih, ki izobraževalcem odraslih omogoča pridobivanje potrebnih kompetenc za čim uspešnejše delo, razvoj kariere in osebni razvoj. V okviru projekta nudimo širok nabor programov za krepitev digitalnih in komunikacijskih kompetenc ter skrbi za zdravje in psihofizično ravnovesje.

Do sedaj smo na ZLU uspešno zaključili že pet izobraževalnih programov, trenutno pa potekajo še trije, dva programa Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično ravnovesje in Uvod v NLP za izobraževalce odraslih. Če vremenske razmere dopuščajo, izvajamo vsebine na prostem, na t. i. zeleni plaži pred Graščino Zagorje. Udeleženci so navdušeni nad  okoljem in udobnimi ležalniki. V letih 2020 in 2021 je bilo v programe vključenih že 100 udeležencev.

Zanimanje za programe je veliko, tako bomo junija pričeli z izvajanjem že tretjega programa Uvod v NLP za izobraževalce odraslih. V sezoni 2021/2022 pa načrtujemo izvedbo še štirih programov, v katere se bodo lahko udeleženci prijavili že v juniju: Izvajanje izobraževanja na daljavo, Uvod v NLP za izobraževalce odraslih, Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično ravnovesje ter Zdravi in vitalni na delovnem mestu.

Vabimo vse zaposlene učitelje, organizatorje izobraževanja in druge strokovne delavce, ki delajo z odraslimi v različnih projektih, da se vključijo. Programi resnično podprejo udeležence in omogočajo pridobitev novih veščin, ki so nujno potrebne za kakovostnejše in učinkovitejše delo, pomagajo pa tudi v zasebnem življenju. Dobro pa je, da se izobraževalci iz učiteljev prelevijo v učence. Samo lastna izkušnja šteje in pomaga k razumevanju potreb drugih.

Projekt Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih poteka od junija 2020 do oktobra 2022, nosilka projekta je UPI LU Žalec. V projektu sodelujejo poleg ZLU še: RIC Novo mesto, MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, LU Krško in ŠC Velenje. Projekt financirata RS in EU iz ESS, zato je za udeležence brezplačen.

Liza Kokole (liza.kokole@zlu.si), ZLU

Skip to content