V sredo 12. julija, smo na delavnici Z igro do zelenih kompetenc preizkusili štiri izobraževalne igre, s katerimi lahko krepimo zelene kompetence, odpiramo pogovore o kompleksnih temah ter sprožamo razmisleke o doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Lovili smo ribe iz skupnega ribnika

V prvi igri smo se preizkusili v ribolovu iz skupnega ribnika. Igra je pokazala, kako pomembno je sodelovati in spoštovati naravo. Če nismo skrbeli za ribe, so hitro izginile iz ribnika.

Skušali smo vzdrževati zadostno količino podtalnice

V drugi igri smo morali skrbeti za zadostno količino podtalnice v rečni dolini. To smo počeli z izbiranjem bolj ali manj potratnih oblik reje živali. Igra je pokazala, kako lahko človek s svojimi dejavnostmi vpliva na okolje.

Izmenjevali smo usluge z drugimi prebivalci rečne doline

V tretji igri smo se preizkusili v izmenjavi uslug z drugimi prebivalci rečne doline. Vsaka skupina igralcev je imela določene sposobnosti in vire, ki jih je lahko ponudila drugim. Takšna igra lahko pokaže pomen sodelovanja in povezovanja za trajnostni razvoj.

Zasedali smo na (simulirani) konferenci OZN o ukrepih za blaženje podnebnih sprememb

V četrti igri smo se preizkusili v vodenju (simulirane) konference OZN o ukrepih za blaženje podnebnih sprememb. Igra je pokazala, kako zahtevno je doseči dogovor med različnimi državami o skupnih ukrepih za reševanje podnebne krize.

Igre so izjemno uporabne, kadar se želimo v izobraževanju lotiti zahtevnih in kompleksnih tem. Mednje sodi tudi podnebna kriza. Igrive aktivnosti so spodbudile iskrive debate, razmišljali pa smo tudi o tem, kako igre prilagoditi ciljnim skupinam, s katerimi se srečujemo pri svojem delu.

Tu je nekaj konkretnih ugotovitev z delavnice.

  • Igre so učinkovit način za spodbujanje kritičnega razmišljanja in reševanja problemov.
  • Igre lahko učečim se pomagajo sprejemati kompleksnost podnebnih vprašanj.
  • Igre lahko spodbujajo sodelovanje in strpnost.
  • Igre so lahko prilagojene različnim starostnim skupinam in ciljnim skupinam.

Delavnica je bila ena od aktivnosti v projektu Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, ki smo jo izvedli v sodelovanju s Socialno akademijo. Vodila sta jo Sabina Belc in Matej Cepin.

Če si želite prebrati več o uporabi iger v izobraževanju odraslih obiščite spodnji povezavi:

Ema Meden (ema.meden@acs.si), ACS

Foto: Johanna Robinson

Skip to content