Skupno akcijo Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti smo zasnovali, da bi ozaveščali o pomenu razvitih temeljnih spretnosti v odrasli dobi. Te namreč predstavljajo pomembno podlago tako za osebno rast kot tudi za razvoj poklicnih spretnosti. Pomagajo nam pri odločitvah za vključitev v nadaljnje/nadaljevalne formalne ali neformalne oblike učenja. Rezultati ocenjevanja, znani samo tistemu, ki je vprašalnik izpolnjeval, so lahko potrditev, da so spretnosti ustrezne, ali pa spodbuda, da jih okrepi.

Z akcijo podpiramo vizijo TVU, skrito v sloganu ‘Slovenija, učeča se dežela’, s katerim opozarjamo na vseprisotnost in tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. V okviru razvojnega projekta ACS Strokovna podpora razvoju kompetenc odraslih 2016–2022 odraslim namreč nudimo možnost za brezplačno ocenjevanje spretnosti s spletnim vprašalnikom ocenjevanje spretnosti – inštrumentom SVOS. Dostop do brezplačnega ocenjevanja je zagotovljen odraslim iz vse Slovenije. V ta namen je vzpostavljena široka mreža lokalnih točk, ki zagotavljajo celovito storitev. Usposobljeni strokovni sodelavci namreč omogočajo odraslim ocenjevanje v varnem okolju, svetovanje po končanem ocenjevanju, pripravo individualnega načrta izobraževanja in vključitev v izobraževalne programe, kolikor je mogoče prilagojene stanju spretnosti.

Izpolnite vprašalnik na lokalnih točkah SVOS

S številnimi dogodki skupne akcije »Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!« ozaveščamo o pomenu spretnosti in orodju SVOS po vsej Sloveniji. Skupaj s koordinatorji TVU v lokalnih okoljih in z lokalnimi točkami SVOS so ljudske univerze, svetovalna središča in druge izobraževalne organizacije na več kot 25 različnih lokacijah po Sloveniji pripravili blizu 40 dogodkov. Z delavnicami, namenjenimi različnim skupinam odraslih (upokojencem, priseljencem, predavateljem, dijakom zadnjih letnikov, brezposelnim, udeležencem programov socialne aktivacije in drugim), in kratkimi predstavitvami širši javnosti želimo približati spletni vprašalnik odraslim v domačem okolju. SVOS je na voljo na predstavitvenih prostorih oz. stojnicah in tržnicah znanja po različnih krajih Slovenije. Predvsem pa si prizadevamo ozaveščati o pomenu temeljnih spretnosti za življenje in delo. S spletnim vprašalnikom SVOS lahko spoznamo, kako dobro jih znamo uporabljati v vsakdanjih okoliščinah. Vprašalnik nas vodi po praktičnih besedilnih, matematičnih nalogah in problemih v digitalnem okolju, sprašuje pa tudi po poklicnih interesih in odnosu do zdravega načina življenja.

Na dogodkih organizatorji odraslim ponudijo možnost brezplačnega individualnega ocenjevanja. Informacije o izobraževanju odraslih, vrednotenju znanja, branja, pismenosti, samostojnem učenju in kariernem razvoju želimo tudi prek možnosti individualnega ocenjevanja spretnosti pripeljati čim bližje ljudem. Poleg številnih informacij so obiskovalcem na voljo tudi tehnična oprema, zloženka z izzivom za reševanje nalog, nagradne igre, kvizi ter promocijska gradiva in uporabna darilca.

Sledite spletnemu koledarju TVU skupne akcije in poiščite dogodek, vezan na ocenjevanje spretnosti, v lokalnem okolju. Pridružite se nam na poti k spoznanju lastnih temeljnih spretnosti in spretnosti udeležencev vaših programov.

Maja Zupančič Pintar (maja.zupancic.pintar@acs.si), ACS

Skip to content