V študijskem letu 2021/2022 pričenja z delovanjem nova vrsta neformalnega izobraževanja starejših odraslih, ki bo del programov na UL. Modra fakulteta je del gibanja Starosti prijazna univerza in jo pripravlja medgeneracijska skupina raziskovalcev, organizatorjev in študentov. Fakultete na UL odpirajo vrata starejšim alumnom ter spodbujajo pretok znanja in ozaveščanje o pomembnosti znanja starejših v sodelovanju s starejšimi. Velja načelo: »Nič o starejših brez starejših.«

Starosti prijazne univerze spodbujajo medgeneracijsko povezovanje. Razvijajo programe, ki starejše usmerjajo pri spoznavanju in raziskovanju novih področij. Starejše študente, ki to želijo, motivirajo za nadgrajevanje lastne karierne poti. S svojim delovanjem univerze sledijo strategiji dejavnega staranja in medgeneracijskega dialoga.

Univerza v Ljubljani na izzive dolgožive družbe odgovarja z Modro fakulteto, tako da svoj prostor izobraževanja in raziskovanja odpira tudi starejšim študentom (60+). Posameznikova vključenost v učečo se skupnost v vseh življenjskih obdobjih motivira k odkrivanju lastnega znanja in zanimanj, hkrati pa pomaga pri družbenem povezovanju. Še več: učeča se skupnost pomaga premagovati socialno izključenost, ki se je v času epidemije okrepila.

Prijave na izobraževalne programe potekajo

V tem študijskem letu se bodo lahko starejši študenti in študentke na različnih ljubljanskih fakultetah poglobili v pester nabor znanja. Programi bodo potekali v zimskem in letnem semestru. Naslovi programov nagovarjajo različna zanimanja. Oblikovali bodo Turistični/planinski vodnik po Sloveniji za generacije 65+, spoznavali izzive podaljševanja življenja v nizu predavanj Mladi 100 let: Zdravo podaljševanje življenja. Na Fakulteti za šport bo potekal program Gibalna vadba za kvalitetno starost, na Fakulteti za socialno delo programa Življenjske zgodbe v objemu spominov in Spregovorimo o demenci. Izbirajo lahko tudi programe s področja glasbe, filozofije, književnosti, komunikacij.

Programi za starejše študente (60+) se na UL začenjajo novembra. Informacije o prijavah so na voljo na spletni strani in telefonski številki 01 241 86 50 (sreda in petek med 10. in 12. uro).

Urša Kapler (ursa.kapler@uni-lj.si) in Patricija Kavčič (patricija.kavcic@uni-lj.si), Modra fakulteta

Skip to content