Soustvarjalci TVU smo si bili enotni

o tem, da TVU in PU – dneva učečih se skupnosti 2021 najverjetneje ne bo mogoče izpeljati v spomladanskem terminu. Že na začetku leta je namreč postajalo jasno, da se zaradi covida-19 ponavlja lanski scenarij zamikanja dogodkov v drugo polovico leta. V prvem tednu februarja smo zato s člani mreže TVU izpeljali anketo, ki je tehtnico povsem prevesila na stran jesenskega termina. Zanj je glasovalo kar 79 % članov. Kasneje smo opredelili še pettedensko trajanje TVU, ki se bo raztezalo od ponedeljka, 6. septembra, do nedelje, 10. oktobra 2021.

Lanska izkušnja je prinesla številna spoznanja, ki jih bo mogoče s pridom uporabiti pri snovanju letošnjih pristopov. Razpolovljeno število prirediteljev (981 v 2020 v primerjavi s 1.911 v letu 2019) ni moglo zavreti odločenosti in dobre volje soustvarjalcev TVU, da jubilejni, 25. festival učenja izpeljejo v blišču, ki so ga razmere pač dopuščale. Nad 6.000 dogodkov (v letu 2019 blizu 7.500, v rekordnem letu 2014 pa blizu 12.000) je bilo ubranih na 10 skupnih akcij/tem. Upamo si trditi, da so prireditelji v času, ko so se že kazali prvi znaki ponovnega zapiranja javnega življenja, s spodbudnimi zgodbami in dejavnostmi v družbo vnašali pozitivno energijo. Pri tem so bolj tovariško kot prejšnja leta sodelovali z mediji. Kljubovali so ne le omejevalnim okoliščinam zaradi novega koronavirusa, temveč tudi dejstvu, da je bilo sofinanciranju mreže koordinatorjev TVU in PU namenjenih kar za 33 odstotnih točk manj denarja kot leto poprej.

Veliko več o TVU 2020 si lahko preberete v zajetnem poročilu na spletni strani, na kateri je  predstavljenih vseh 25 festivalov učenja do zdaj. In kako bo letos?

Priprave so v polnem teku.

Naš prvi skupni korak je bil pripravljalni sestanek mreže potencialnih koordinatorjev TVU in PU, izpeljan 16. 3. prek spleta (več tukaj).  Krajšemu pregledu ključnih vsebin in kazalnikov uspešnosti TVU 2020 z nacionalnega zornega kota je sledil prikaz pristopov sedmih koordinatorjev TVU/PU 2020. Ti so si z več kot 60 udeleženci delili svoje izkušnje delovanja v izrednih razmerah, ki jim je tempo, predvsem pa omejevalne okoliščine, diktiral covid-19. Nastopili so Anja Benko iz LU Ravne na Koroškem, Alenka Kučan iz LU Murska Sobota, Marina Korpar iz LU Ormož, Janja Bartelj iz Mocis Slovenj Gradec, Brigita Kruder iz LU Slovenska Bistrica, Nina Triller Albreht iz LU Škofja Loka ter Jana Turk Šulc iz Knjižnice Šmarje pri Jelšah.

 

Hvala za prijeten sestanek – ne le zaradi informacij, še bolj zaradi tople energije vseh in veliko ustvarjalnih idej! Lepo je širiti nekaj dobrega in to čim širše deliti.

zapis v klepetalnici Zoom

Na sestanku smo odprli razpravo o skupnih akcijah/temah TVU 2021 in jo kasneje dorekli z anketo, ki je tekla od 23. do 29. 3. Skupne akcije/teme usmerjajo snovanje dogodkov ter njihovo povezovanje v posamezne ‘zgodbe TVU’ na lokalni ravni. Večina koordinatorjev je izrazila svoje strinjanje s tem, da jih je več, saj se lahko tako sami kot tudi njihovi partnerji poistovetijo s čim več temami.

Lani je bilo na slogan Učim se, torej sem! ubranih največ dogodkov (kar 917), zato smo tudi letos oblikovali splošno, krovno  temo, ki glasi: Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

Z anketo opredeljene temeljne skupne akcije/teme TVU 2021 so bodisi zaradi svoje aktualnosti prenesene iz lanskega leta bodisi oblikovane na novo:

 1. Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
 2. Samooskrba in gastronomija
 3. Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
 4. Digitalna preobrazba družbe
 5. Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo in ohranimo!
 6. Trajnostni razvoj – lokalno in globalno!
 7. Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo
 8. Voda za vse – globalni pomen vode

Nekatere od njih omogočajo povezovanje z drugimi kampanjami, ki bodo tekle vzporedno, npr. Nacionalni mesec skupnega branja ali Dnevi evropske kulturne dediščine ter Teden kulturne dediščine.

ACS pa je primaknil še skupne akcije treh gostujočih mrež/projektov:

 1. Dan za kakovost
 2. Dnevi svetovanja za znanje
 3. Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti (SVOS)

Dvanajstim gornjim temam se pridružuje še PU, ki je od leta 2013 postala stalnica v TVU. Tokrat bo izpeljana 15. septembra na okrog 12 prizoriščih po Sloveniji.

Finančna podpora koordinatorjem TVU/PU je zagotovljena.

Vzporedno z oblikovanjem vsebin letošnjega festivala učenja so tekla tudi prizadevanja na MIZŠ za zagotovitev sofinanciranja koordinacije TVU ter izvedbe PU. 19. 3. je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2021, ki je tekel do 9. 4. Dokumentacijo, ki zadeva načrtovanje TVU 2021, zbiramo tudi na ACS. Obenem prek spletne strani Soustvarjamo TVU in osebnih stikov dajemo soustvarjalcem festivala vsebinsko podporo. Slednja zadeva tudi naročanje promocijskega gradiva, ki teče vse do 28. maja.

Koordinatorji TVU so z namenom, da oblikujejo usklajeno in vsebinsko bogato prijavo na razpis, že staknili glave s svojimi partnerji na območni ali tematski ravni. Na ACS pa se ukvarjamo z dejavnostmi na državni ravni: nacionalnim odprtjem, andragoškim kolokvijem, prenovo instituta priznanj in drugimi.

V juniju se bomo še enkrat sestali z dokončno oblikovano mrežo TVU, do tedaj pa bomo o novostih obveščali v rubriki Novičke TVU na spletni strani TVU. Obiskujte nas, vsakodnevno pa vas vabimo tudi na družbena omrežja TVU: Facebook, Twitter in Instagram.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS

Skip to content