28. TVU med 15. majem in 18. junijem je zaznamovala nova skupna akcija. Po vsej Sloveniji so se učeči se zbirali tudi na dogodkih, namenjenih krepitvi finančne pismenosti.

Finančno pismen.si – ni te strah prihodnosti

ACS je leta 2022 začel izvajati projekt Finančna pismenost za odrasle 2022–2024, ki se osredotoča na razvoj novih izobraževalnih programov za odrasle na področju finančne pismenosti. Na spletni strani projekta je vprašalnik, s katerim lahko preverite svoje znanje na tem področju. Ob zaključku vprašalnika vam program prikaže, kako ste se odrezali glede na poprej rešene vprašalnike, ki pa so popolnoma anonimni. Do sedaj je bilo v celoti rešenih več kot 300 vprašalnikov.

V sklopu TVU je bil izveden niz brezplačnih dogodkov in delavnic, združenih pod nazivom Finančno pismen.si – ni te strah prihodnosti. Ponujen je bil širok izbor dejavnosti, vključno z webinarji, praktičnimi delavnicami in predavanji v živo. Udeleženci so lahko izbirali med različnimi vsebinami, kot so vodenje osebnega proračuna, varčevanje, naložbe, mobilno in spletno plačevanje.

FP na ZIK Črnomelj

Na ZIK Črnomelj smo v sklopu TVU izvedli dve delavnici finančnega opismenjevanja. Ena je bila namenjena  mlajšim in druga starejšim odraslim. Predavateljica Sabina Pucelj jim je predstavila uporabo, zaščito in hranjenje denarja. Pri opisu finančnih prevar je poudarila predvsem pasti spletnih bank in opozorila na finančne prevare, ki krožijo po elektronski pošti ter sporočilih. Tudi previdnosti pri uporabi bankomatov  ni zanemarila. Starejši so izpostavili strah pred uporabo spletnega bančništva in spletnimi prevarami ter pomanjkanje digitalnih kompetenc za uporabo novih tehnologij pri izvajanju transakcij. Menijo, da je tematika zelo pomembna in da bi bilo treba o tem čim več ozaveščati. Mlajši so bili mnenja, da je delavnica zelo uporabna. Najzanimivejša se jim je zdela predstavitev denarja, kako je narejen in kako zaščiten. Največ vprašanj pa so imeli o finančnih prevarah, saj imajo izkušnje z zavajajočimi elektronskimi sporočili s poskusom prevare.

Maja Mihelič

ZIK Črnomelj

FP na ZIK Črnomelj

Na stojnici, ki je predstavljala finančno pismenost, smo nameravali preveriti, kako se našim udeležencem zdi najbolj smiselno varčevati. Na izbiro smo dali možnosti varčevanja doma v nogavici, kuverti, pod žimnico ali v knjigah, na banki prosto na TRR ali vezano, v vzajemnih skladih, delnicah ali dragih kovinah. Glasovali bi s starim kovancem dinarjem ali tolarjem v hranilnik. Dodali smo možnost, da se jim varčevanje ne zdi smiselno, saj raje vse sproti porabijo in odprto možnost, da napišejo ali povejo svojo izkušnjo ali mnenje. Pričakovali smo različne komentarje ali pripombe. Za tiste, ki bi želeli izpolniti vprašalnik za ugotavljanje finančne pismenosti, smo imeli na plakatu povečano QR kodo. Naši načrti sicer niso padli v vodo, je pa našo stojnico namočil dež in prepodil udeležence Parade učenja 2023. Vremena in finančnih trendov pač ne moremo daleč vnaprej napovedati.

Darja Kušar

LU Slovenska Bistrica

FP na ZIK Črnomelj

V okviru TVU smo z Zavodom Socialna akademija in Mestno knjižnico Ljubljana izpeljali spletno izobraževanje na temo finančne pismenosti. Srečanja so bila sestavljena tako, da smo se najprej usmerili vase in pregledali, kako v naše denarnice prihaja in odhaja denarni tok ter kje so možnosti, da lahko začnemo ustvarjati rezerve za večjo finančno samostojnost. Na naslednjih srečanjih smo pogledali še možnosti dodatnega zaslužka ter kako delujejo behavioristični procesi pri potrošnikih. Na zadnjem srečanju smo v obliki pogovora spoznali delovanje borze. Sproščena srečanja so popestrile različne digitalne metode.

Martin Lenarčič

Socialna akademija

TVU 2023 so pomembno prispevali k ozaveščanju o finančni pismenosti, s številnimi dogodki in delavnicami pa so tudi ustvarili priložnost za krepitev te spretnosti posameznikov. Ta prizadevanja nas usmerjajo k boljši prihodnosti in večji finančni stabilnosti za vse.

Dr. Tina Kompare Jampani (tina.kompare.jampani@acs.si), ACS; Maja Mihelič (maja.mihelic@zik-crnomelj.si), ZIK Črnomelj; Darja Kušar (darja.kusar@lu-sb.si), LU Slovenska Bistrica in Martin Lenarčič (martin.lenarcic@gmail.com), Socialna akademija

Skip to content