Kako pridobiti nova znanja in kje? Pomoč pri prvem koraku v osebni ali poklicni karieri smo izkušene svetovalke v Svetovalnem središču Pokolpje na LU Kočevje.

V septembru vsako leto poseben prostor namenimo tudi Svetovalnemu središče Pokolpje. V času od 23. do 28. septembra so bile v ta namen izvedene različne aktivnosti in karierni dogodki v JV slovenski regiji. Na Kočevskem smo izvedli brezplačno aktivnost za odrasle na temo Zdrava komunikacija v medosebnih odnosih, ki jo je vodila izkušena predavateljica Nena Dautanac. Ali znamo zdravo komunicirati in s tem ustvarjati lepše, bolj zdravo okolje? Svoje programske načrte za novo šolsko leto pa smo delili na Stojnici znanja, ki jo je bogatilo Kolo sreče, na Mestni ploščadi Kočevje. Za vključitev v Svetovalno središče pa ne potrebujete sreče. Potrebujete življenjski cilj in odločitev, da ga dosežete. Brezplačno pomagamo pri izbiri poti do novih znanj in zaposlitve, usmerjamo glede na zaposlitvene cilje in interese posameznika ter nudimo podporo pri učenju in izobraževanju. Dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih so dostopne vsem ciljnim skupinam odraslih: brezposelnim, ki bi se radi zaposlili, in tistim, ki svojo poklicno pot šele začenjajo in iščejo nove priložnosti na poklicnem področju. Z vključitvijo v Svetovalno središče in v bogato ponudbo izobraževalnih programov za tujce pišejo nove, bogatejše zgodbe.

Kaj konkretno je odraslim na voljo?

  • Pomoč pri pripravi CV-jev in motivacijskih pisem za delodajalce;
  • informiranje o možnostih pridobivanja novih znanj in kompetenc;
  • pomoč pri prepoznavanju in ovrednotenju znanj, spretnosti in delovnih izkušenj, že pridobljenih na delovnem mestu ali doma;
  • pomoč pri izdelavi izobraževalnega načrta in zbirne mape dosežkov (portfolija);
  • informiranje o možnostih financiranja izobraževanja, usposabljanja;
  • pomoč in spodbuda pri odločitvi za izobraževanje ali pridobitev kvalifikacije.

Na LU Kočevje ves čas iščemo inovativne pristope, saj želimo odrasle spodbuditi k še večji skrbi za lastno konkurenčnost na trgu delovne sile. Ne pozabite, da so vrata Svetovalnega središča Pokolpje odprta za vse. Odločitev je vaša.

Maja Rupnik, Melita Oražem, Urša Brinovec (maja.rupnik@lu-kocevje.si), LU Kočevje

Skip to content