Za svetovalce za kakovost izobraževanja odraslih smo 24. in 25. marca izpeljali prvo letošnje spopolnjevanje (v obliki e-izobraževanja po Zoomu).

Osrednja tema so bili standardi kakovosti IO na daljavo. Razmišljali smo namreč o izhodiščih za oblikovanje takih standardov, pri čemer smo izhajali iz treh najpomembnejših vlog v IO: učitelja, organizatorja izobraževanja ter udeleženca. Dr. Tanja Možina je na podlagi zapisov, ki so jih svetovalci za kakovost v decembru oddali v spletni učilnici, pripravila vsebinske analize. Te so izhodišče za nadaljnje razmisleke o tem, kako bi oblikovali standarde kakovosti pri načrtovanju izvajanja IO na daljavo.

Na ACS bomo v okviru strokovne skupne aktivnosti omrežja pripravili metodologijo in strukturo za zasnovo standardov. Na kratkem srečanju po Zoomu ju bomo predstavili omrežju svetovalcev za kakovost in od njih pridobili povratno informacijo in predloge za izboljšanje.

Prvega dne smo pregledali tudi aktualno dogajanje na področju kakovosti in se dogovorili, da izpeljemo zdaj že skoraj tradicionalni Dan za kakovost v okviru TVU. Drugega dne pa smo spopolnjevanje zaokrožili s temo kakovost na spletnih straneh organizacije, ki izobražuje odrasle.

Spopolnjevanje je potekalo v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS

 

Skip to content