Vse od leta 1994 21. septembra obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Leta 2012 je Mednarodna organizacija za Alzheimerjevo bolezen (ADI) razglasila september za mesec ozaveščanja javnosti o Alzheimerjevi bolezni ter zmanjševanja stigme.

Na LU Kranj se že od leta 2015 intenzivneje ukvarjamo z demenco predvsem z vidika izobraževanja in ozaveščanja javnosti.

LU Kranj je bila s projektom Z izobraževanjem nad demenco izbrana za koordinatorja v okviru programa Evropskih skupnosti Erasmus+ na razpisu Erasmus+ 2015. Izvedli smo dve mobilnosti – na Švedsko in v Francijo. Ogledali smo si organizacije, ki uspešno usposabljajo in izobražujejo za delo z osebami z demenco in njihovimi skrbniki ter o tej bolezni ozaveščajo širšo javnost.

Na področju dela z osebami z demenco smo pridobili nova znanja in izkušnje. Dopolnili smo izobraževalna programa bolničar negovalec in socialni oskrbovalec na domu, v katerih udeleženci odslej usvojijo znanja o tej bolezni in načinih dela z osebami z demenco. Ne nazadnje pa smo v projektu razvili tudi program za izobraževanje in ozaveščanje širše javnosti o demenci in delu z osebami z demenco. Rezultate projekta smo nadgradili 21. decembra 2017 z odprtjem demenci prijazne točke.

V septembru – svetovnemu mesecu Alzheimerjeve bolezni – smo se na LU Kranj z izobraževalnimi aktivnostmi za boljšo ozaveščenost in prepoznavanje demence na Gorenjskem aktivno vključili v mednarodno akcijo zmanjševanja stigme. V okviru dogodkov ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni smo izvedli predavanje z naslovom Življenje z osebo z demenco. Teme so bile vezane na prepoznavanje bolezni, komunikacijo, iskanje pomoči in varno stanovanje. Hkrati je za osebe z demenco potekala delavnica, na kateri smo krepili spomin.

V sodelovanju s Spominčico smo tudi na LU Kranj pristopili k mednarodni akciji sprehod za spomin. Pripravili smo jo v petek, 21. 9., in s tem simbolično prispevali k ozaveščanju o Alzheimerjevi bolezni.

Dodali pa smo še izobraževalne delavnice za 43 zaposlenih na Upravni enoti Kranj. Demenci prijazna točka je namreč namenjena tudi vsem zaposlenim v tistih poklicih, ki prihajajo dnevno v stik z ljudmi (policisti, trgovci, bančni in poštni uslužbenci, farmacevti, gasilci idr.), pa tudi vsem ostalim v skupnosti, kjer se točka nahaja.

Da so izobraževanja o demenci potrebna, dokazuje odziv naših udeležencev in javnosti. V letošnjem letu smo brezplačno izvedli predavanje Soočanje z izzivi demence za 5 organizacij v Kranju in okolici: DU Cerklje, DU Predoslje, DU Naklo, KUD Jezersko in Dom upokojencev Kranj. Na predavanjih so udeleženci usvojili znanje o prvih znakih demence, načinih komunikacije z osebo z demenco, točkah, kamor se lahko obrnejo po pomoč, in načinu opreme stanovanja, ki je osebi z demenco prijazen. Predavanj se je udeležilo kar 221 ljudi.

Poleg tega pa so v okviru TVU v Medgeneracijskem centru Kranj potekale delavnice za izdelavo senzomotorične sobe za ozaveščanje in spodbujanje čutnih zaznav in za ozaveščanje o vlogi čutil pri dejavnostih vsakodnevnega življenja (orientacija v prostoru, zbranost, vonj in tip) iz recikliranih materialov. Pripomočke smo razstavili tudi v Domu upokojencev Kranj.

Prepričani smo, da lahko s pomočjo podpore skupnosti osebe z demenco ostanejo dlje časa aktivne in v domačem okolju, kjer lahko kakovostno, samostojno in dostojanstveno živijo. Tako lahko tudi prispevajo k skupnosti, živijo varno, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno mrežo, dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo (trgovine, bolnišnice, banke, parki ipd.).

Izobraževanje o demenci in načinu dela z osebami z demenco je zagotovo močno orodje za ustvarjanje demenci prijazne skupnosti.

Renata Dobnikar (renata.dobnikar@luniverza.si), LU Kranj

Skip to content